Editace ZSJ v základním registru veřejné správy RÚIAN

 

Český statistický úřad je dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, § 43 editorem územního prvku základní sídelní jednotka (ZSJ) v základním registru RÚIAN.

K zajištění povinnosti editora ZSJ byla vyvinuta speciální aplikace v rámci projektu IOP č. 145 SSREG pro přímý zápis do agendového informačního systému ISÚI prostřednictvím institutu a nástroje Návrh změn ZSJ.

Změny popisných a grafických údajů byly až do roku 2014 podloženy rozhodnutími ČSÚ o vzniku, zániku, změně vazby, vymezení či charakteru ZSJ (viz níže). Od té doby probíhá agenda ve zjednodušeném režimu a změny v soustavě ZSJ jsou oznamovány v rámci podrobné dokumentace změn v území.