ÚIR-ZSJ, Územně identifikační registr základních sídelních jednotek