Čtvrtletní statistika registru

 

Územní prvek

Počet platných jednotek k 1.1.2020, stav finální

Počet polygonů, bodů* k 1.1.2020, stav finální 3/

Statistické obvody 53 392 53 392
Základní sídelní jednotky díly 23 608 23 651 - vliv vazeb na 46 částí obce, které se nenacházejí v jednom souvislém území
Základní sídelní jednotky 22 652 22 652
Části obce díly 15 163 15 279 - vliv 105 částí obce, které se nenacházejí v jednom souvislém území
Části obce 15 102 15 213 - vliv 100 částí obce, které se nenacházejí v jednom souvislém území
Územně technické jednotky

13 145

13 145
Katastrální území 13 076 13 077 - vliv dvoupolygonového katastrálního území 723347 Ječovice
Městské obvody, městské části 142 142
Základní územní jednotky 6 392 6 491 - vliv 90 obcí, které se nacházejí na více než jednom polygonu, a z administrativního pohledu (s přesahy budov na území sousedních obcí) další 2 obce (534994 Choťovice, 550027 Záhoří)
Obce a vojenské újezdy (LAU 2) 6 258 6 356 - vliv 90 obcí, které se nacházejí na více než jednom polygonu (územní pohled, bez vlivu přesahů budov na území sousedních obcí)

Statutární města, hlavní město Praha

27

30 - vliv 3 obcí, které se nacházejí na více než jednom polygonu (České Budějovice, Frýdek-Místek, Karlovy Vary)

Správní obvody v hlavním městě Praze 22 22
Městské obvody v hlavním městě Praze 1/ 10 10
Obce s pověřeným obecním úřadem, včetně hl. m. Prahy 393 405 - vliv správních obvodů 8 obcí, které leží na více než jednom polygonu
Obce s rozšířenou působností, včetně hl. m. Prahy 206 213 - vliv správních obvodů 5 obcí, které leží na více než jednom polygonu
Okresy (LAU 1)   2/ 77 78 - dočasný přesah obce Mšené-lázně v okrese Litoměřice do sousedního okresu Louny
Kraje (NUTS 3)   2/ 14 14
Regiony soudržnosti (NUTS 2)   2/ 8 8
Území (NUTS 1)   2/ 1 1
Stát (NUTS 0)

1

1
 
Ulice a ostatní veřejná prostranství 83 382 183 766* / 82 840 ulic
   
Poštovní směrovací čísla 9 104 2 994 polygony / 2 671 PSČ územního typu shrnutá metodou dominantního PSČ nad polygony statistických obvodů; 236 PSČ na více než jednom polygonu
     
Adresy, adresní místa 2 915 206 2 898 489*
Budovy a vchody k bytům/z toho budovy s číslem domovním s hlavní adresou 2 892 466 / 2 880 232 2 884 398* / 2 873 508*
kromě toho: počet rozpracovaných budov /        adres / bytů 501 / 501 / 320 x
Byty 5 116 396 x
 
Finanční úřady (územní pracoviště) 201 206 - vliv územní působnosti 5 úřadů, které leží na více než jednom polygonu
Matriční úřady 1 275 1 325 - vliv územní působnosti 47 úřadů, které leží na více než jednom polygonu
Stavební úřady (pro budovy a byty) 698 741 - vliv územní působnosti 38 úřadů, které leží na více než jednom polygonu
 
Volební okrsky k 1.10.2017 dle RÚIAN   14 756 včetně obce Strýčice 15 232 - vliv nesouvislého území 390 volebních okrsků, které vyplývají zčásti z nesouvislého území obcí; bez území obce Strýčice
     
Volební obvody pro volby do Senátu k 1.6.2016 81 83 - dvoupolygony volebních obvodů č. 10 sídlo Český Krumlov (vlivem nesouvislého území obce Žimutice) a č. 55 sídlo Brno-město (vlivem nesouvislého území obce Tišnov)

Vysvětlivky:

1/ dle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu;

2/ bez položky Extra-Regio dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS);

 

3/ více v metadatech - https://www.czso.cz/csu/rso/ekatalog_gp