Zemědělství - Zprávy o kvalitě

 

V souladu s nařízením EP a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice, Článkem 12, Statistická kvalita, vypracovávají národní statistické úřady Komisi (Eurostatu) zprávy o kvalitě předávaných údajů. Forma, struktura a periodicita zpráv o kvalitě jsou součástí právních předpisů jednotlivých statistik.
Zprávy o kvalitě jsou uvedeny v anglickém jazyce.

  • Ovocné sady (strukturální šetření)
  • Vinice (strukturální šetření)
  • Strukturální šetření v zemědělství
  • Rostlinná výroba
  • Živočišná výroba
  • Souhrnný zemědělský účet