Zahraniční obchod s ICT zbožím

 

Zboží v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT zboží) je definováno jako zboží, jehož hlavní funkcí je uskutečnění nebo umožnění komunikace nebo zpracování informací, včetně jejich záznamu, přenosu a zobrazení elektronickou cestou (OECD 2009).

Data za vývoz a dovoz tohoto zboží pocházejí ze systému šetření pohybu zboží Intrastat a Extrastat.  Seznam ICT zboží použitý pro statistiku zahraničního obchodu je založen na nomenklatuře Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží používané v mezinárodním obchodě. Statistika zahraničního obchodu se zbožím sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tedy obchod, kdy dochází ke změně vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty. Detailnější údaje za ICT zboží jsou k dispozici pouze dle statistiky pohybu zboží přes hranice, která vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice ČR, bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné, nicméně nevypovídají o uskutečněném obchodě s tímto zbožím.

Pro účely statistiky zahraničního obchodu agregoval ČSÚ položky nomenklatury Harmonizovaného systému do následujících 5 hlavních kategorií:

A     Počítače a periferní zařízení
B     Komunikační zařízení
C     Spotřební elektronika
D     Elektronické součástky
E     Ostatní díly a části ICT j. n.

 • Definice a vymezení ICT zboží dle Harmonizovaného systému
 • Metodika statistiky zahraničního obchodu s ICT zbožím
 • Zahraniční obchod s ICT zbožím v České republice, 1993 – 2019
 • Zahraniční obchod s ICT zbožím v ČR - grafy
 • Zahraniční obchod s ICT zbožím v zemích EU, 2000 – 2019
 • Kontaktní osoba Českého statistického úřadu pro tuto oblast:

  Ing. Karel Eliáš
  Tel: 731 618 280
  e-mail: karel.elias@czso.cz