Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje) - 2023


Zahraniční obchod 1)
9.1. Podíl vývozu zboží a služeb na HDP (v běžných cenách) Excel PDF
9.2. Podíl vývozu zboží na HDP (v běžných cenách) Excel PDF
9.3. Podíl vývozu služeb na HDP (v běžných cenách) Excel PDF
9.4. Podíl dovozu zboží a služeb na HDP (v běžných cenách) Excel PDF
9.5. Podíl dovozu zboží na HDP (v běžných cenách) Excel PDF
9.6. Podíl dovozu služeb na HDP (v běžných cenách) Excel PDF
9.7. Podíl vývozu zboží a služeb na celkovém vývozu EU 27 (mil. EUR, v běžných cenách) Excel PDF
9.8. Podíl dovozu zboží a služeb na celkovém dovozu EU 27 (mil. EUR, v běžných cenách) Excel PDF
9.9. Vývoz zboží a služeb (mld. EUR, v běžných cenách) Excel PDF
9.10. Dovoz zboží a služeb (mld. EUR, v běžných cenách) Excel PDF
9.11. Vývoz zboží a služeb, index (2015 = 100) Excel PDF
9.12. Dovoz zboží a služeb, index (2015 = 100) Excel PDF
9.13. Bilance zahraničního obchodu zboží a služeb (v běžných cenách) Excel PDF
 
1) Rozdíly mezi údaji zveřejňovanými Českým statistickým úřadem a Eurostatem - Zahraniční obchod se zbožím

Zveřejněno dne: 19.02.2024
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.