Vzorové lekce pro učitele

 

Český statistický úřad připravil Vzorové lekce pro učitele, které vyučujícím poskytnou nové nápady a žákům zajímavým způsobem zpříjemní hodiny trávené ve školních lavicích. Lekce jsou určeny žákům základních a středních škol, kteří pomocí nich lépe pochopí důležitost statistiky a vyzkouší si ve třídě základní statistické metody.

 • Průzkum v rodině
  Cíl: Seznámit studenty se statistikou obyvatelstva pomocí statistických dat získaných z jejich blízkého okolí.
 • Statistika měst a obcí ČR
  Cíl: Seznámit studenty se statistikou měst a obcí ČR pomocí statistických dat získaných z jejich blízkého okolí.
 • Český slavík, Český lev, Sportovec roku
  Uspořádejte ve třídě anketu Český slavík, Český lev a Sportovec roku. Po vyhodnocení porovnejte s výsledky ze skutečné ankety. Jak se údaje liší? Proč tomu tak je?
 • Cizinci v naší škole
  Cíl: Seznámit studenty se statistikou cizinců v ČR pomocí statistických dat získaných z jejich blízkého okolí.
 • Velké třídní sčítání
  Cíl: Seznámit žáky základních škol s pojmem sčítání lidu, domů a bytů, naučit je vyplnit a vyhodnotit dotazník.
 • Malé třídní sčítání
  Cíl: Seznámit středoškolské studenty s pojmem sčítání lidu, domů a bytů, naučit je vyplnit a vyhodnotit dotazník.