Mezinárodní rok statistik 2013

 

Rok 2013 byl vyhlášen Mezinárodním rokem statistiky. Jeho cílem bylo po celém světě ukazovat přínosy statistiky.


Hlavní cíle kampaně:

  • zvýšit povědomí veřejnosti o vlivu statistiky na jednotlivé oblasti života společnosti
  • podpořit atraktivitu statistiky jako profese, zvláště mezi mladými
  • propagovat kreativitu a rozvoj statistické vědy

Český statistický úřad se zapojil do Mezinárodního roku statistiky jako jedna z 2 340 institucí z celého světa. Společně s nimi se snaží zviditelnit statistiku jako vědu, která zásadním způsobem pomáhá při řešení národních i celosvětových problémů.

Od ledna 2014 projekt pokračuje dál, ale už pod názvem Svět statistiky.

Oficiální webové stránky The World of Statistics.


Improving Human Welfare in 2013 International Year of Statistics


Zdroj: www.youtube.com