Vyjádření ČSÚ k interpretaci údajů týkajících se statistiky spotřeby lihovin

 

Poslední zveřejněné údaje ČSÚ, tedy nejčerstvější údaje, o spotřebě alkoholických nápojů za rok 2003 uvádějí spotřebu ve výši 186,4 litru na osobu celkem. V případě lihovin s průměrným obsahem alkoholu 40 %, činila tato spotřeba 8,4 litru na osobu. V obou případech se, ve smyslu metodického vymezení, spotřebou rozumí prodej tuzemských výrobců, připočítává se dovoz a naopak se odečítá vývoz lihovin. Nejsou podchyceny zásoby u obchodníků ani domácností.
(podrobné metodické vysvětlivky ke způsobu výpočtu jsou k dispozici v publikaci Spotřeba potravin v roce 2003 – kód 3004-04, případně ve Statistické ročence ČR)

Zvýšení takto bilančně vypočítané spotřeby alkoholických nápojů v roce 2003 nesporně souvisí s očekávaným zdražením těchto nápojů v souvislosti se zvýšením spotřební daně od ledna 2004, zvýšením DPH za služby v pálenicích a další, které vedlo k velkému předzásobení odběratelů.
Komentáře samotných výrobců lihovin z jara letošního roku tuto situaci jednoznačně potvrzovaly a pro letošní rok 2004 předpokládaly výrazný propad prodejů. Definitivní údaje ČSÚ za rok 2004, které budou publikovány ve 4. čtvrtletí roku 2005, tyto předpoklady bezpochyby potvrdí.


spotřeba na 1 obyvatele v litrech
Tiskový referát
Kanceláře předsedy ČSÚ