Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů - doplňující třídění - 2010

 
Kód: e-3002-11
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Pavel Širmer
E-mail: pavel.sirmer@czso.cz

Metodické vysvětlivky Word PDF

Tab. 1 Domácnosti podle počtu pracujících členů
Tab. 1a Složení domácností, přehled příjmů a vydání Excel PDF
Tab. 1b Skupiny peněžních vydání Excel PDF
Tab. 1c Vybrané údaje o bytě, vybavenost předměty dlouhodobého užívání Excel PDF

Tab. 2 Domácnosti podle počtu nezaopatřených dětí
Tab. 2a Složení domácností, přehled příjmů a vydání Excel PDF
Tab. 2b Skupiny peněžních vydání Excel PDF
Tab. 2c Vybrané údaje o bytě, vybavenost předměty dlouhodobého užívání Excel PDF

Tab. 3 Domácnosti s nezaopatřenými dětmi podle typu rodiny, počtu dětí a pracujících členů
Tab. 3a Složení domácností, přehled příjmů a vydání Excel PDF
Tab. 3b Skupiny peněžních vydání Excel PDF
Tab. 3c Vybrané údaje o bytě, vybavenost předměty dlouhodobého užívání Excel PDF

Tab. 4 Domácnosti s pracujícími členy a bez nezaopatřených dětí
Tab. 4a Složení domácností, přehled příjmů a vydání Excel PDF
Tab. 4b Skupiny peněžních vydání Excel PDF
Tab. 4c Vybrané údaje o bytě, vybavenost předměty dlouhodobého užívání Excel PDF

Tab. 5 Domácnosti bez pracujících členů a bez nezaopatřených dětí
Tab. 5a Složení domácností, přehled příjmů a vydání Excel PDF
Tab. 5b Skupiny peněžních vydání Excel PDF
Tab. 5c Vybrané údaje o bytě, vybavenost předměty dlouhodobého užívání Excel PDF

Tab. 6 Rodiny s dětmi a s minimálními příjmy podle počtu dětí
Tab. 6a Složení domácností, přehled příjmů a vydání Excel PDF
Tab. 6b Skupiny peněžních vydání Excel PDF
Tab. 6c Vybrané údaje o bytě, vybavenost předměty dlouhodobého užívání Excel PDF

Tab. 7 Rodiny s dětmi a s minimálními příjmy podle typu rodiny
Tab. 7a Složení domácností, přehled příjmů a vydání Excel PDF
Tab. 7b Skupiny peněžních vydání Excel PDF
Tab. 7c Vybrané údaje o bytě, vybavenost předměty dlouhodobého užívání Excel PDF

Tab. 8 Rodiny s dětmi a s minimálními příjmy podle výše příjmu
Tab. 8a Složení domácností, přehled příjmů a vydání Excel PDF
Tab. 8b Skupiny peněžních vydání Excel PDF
Tab. 8c Vybrané údaje o bytě, vybavenost předměty dlouhodobého užívání Excel PDF

Tab. 9 Srovnání domácností s nezaopatřenými dětmi a rodin s dětmi a s minimálními příjmy
Skupiny peněžních vydání Excel PDF

Tab. 10 Srovnání domácností s nezaopatřenými dětmi a rodin s dětmi a s minimálními příjmy podle právního důvodu užívání bytu
Tab. 10a Složení domácností, přehled příjmů a vydání Excel PDF
Tab. 10b Skupiny peněžních vydání Excel PDF
Tab. 10c Vybrané údaje o bytě, vybavenost předměty dlouhodobého užívání Excel PDF
Archiv:
  • rok 2016  |  2015
  • rok 2015  |  2014
  • rok 2014  |  2013
  • rok 2013  |  2012
  • rok 2012  |  2011
  • rok 2011  |  2010
  • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 29.07.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.