Vláda se zabývala vykazováním dat o odpadech

 

12. října 2016

 

Vláda se dnes zabývala problémem dvojího vykazování dat o odpadech. Seznámila se s ujednáním Českého statistického úřadu a Ministerstva životního prostředí, které stanovuje postupy, jejichž cílem je odstranit nesoulady mezi oficiálními statistickými daty ČSÚ potvrzenými Eurostatem a administrativními údaji resortu.

Na tyto odlišnosti nejen ČSÚ, ale i Evropská komise dlouhodobě upozorňovaly a několik let poukazovaly na nutnost jejich vyřešení. Na začátku roku proto s ohledem na zájmy České republiky připravil ČSÚ návrh ujednání, jehož podpisu všemi zúčastněnými však bylo dosaženo až v srpnu. Dokument má charakter společné deklarace, že mezi úřady existuje vůle a snaha řešit dlouhodobý problém dvojího vykazování dat v oblasti produkce odpadů a že tuto skutečnost chtějí deklarovat vůči Evropské komisi. První úkoly tohoto dokumentu se začínají realizovat. Bude ovšem záležet na Evropské komisi, zda v danou chvíli bude ujednání akceptovat, protože na straně zúčastněných subjektů by měly být splněny ještě další podmínky. Ty jsou důležité pro čerpání evropských peněz a jsou v kompetenci příslušných resortů, nikoliv ČSÚ.

Ujednání stanovuje krátkodobé a střednědobé úkoly pro zúčastněné strany. Pokud se týká krátkodobých závazků ČSÚ, budou dodrženy v horizontu tří až šesti měsíců. ČSÚ zajistí, aby údaje o produkci komunálního odpadu byly v informačních systémech, zejména evropských, zveřejněny úhrnně, tj. včetně komunálního odpadu produkovaného obcemi, živnostníky i podniky. Ministerstvo životního prostředí přehodnotí metodu výpočtu produkce komunálního odpadu a odstraní duplicitní započítávání některých údajů.

Dále v případě Ministerstva dojde k nezávislému auditu jeho informačního systému odpadového hospodářství. V souvislosti s novým návrhem zákona o odpadech je kvůli využití pro evropský statistický systém nezbytné zavedení hlášení na úrovni podniků, tj. za IČO, a harmonizování klasifikace využívání odpadů v souladu s evropským nařízením o statistice odpadů.

Další informace jsou dostupné zde: https://www.czso.cz/csu/czso/evropskou-statistiku-o-odpadech-tvori-csu. Publikace s názvem Produkce, využití a odstranění odpadů – 2014 je zveřejněna na webových stránkách ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/produkce-vyuziti-a-odstraneni-odpadu-2014.

 

 

Kontakt:
Petra Báčová
tisková mluvčí ČSÚ
tel.: 274 052 017
mob.: 778 727 232
e-mail: petra.bacova@czso.cz

  • csu-tz161012-vlada_se_ zabyvala_ vykazovanim_dat_o_odpadech.docx