Evropskou statistiku o odpadech tvoří ČSÚ

 

20. listopadu 2015

Vláda se má na své dnešní schůzi zabývat i Zprávou o životním prostředí za rok 2014 zpracovanou Ministerstvem životního prostředí. Součástí předložené Zprávy je také informace o odpadech. Jejich oficiální statistikou disponuje Český statistický úřad. Opakovaně to potvrdil např. Eurostat. Agregátní administrativní údaje Ministerstva nerespektují mezinárodně uznávané standardy a od oficiálních statistik se liší.

V roce 2014 bylo v Česku podle statistických dat ČSÚ postavených na zásadách evropského statistického systému vyprodukováno celkem 23,8 miliónu tun odpadů, z toho 3,3 miliónu tvořil komunální odpad. Podle administrativních zdrojů dat resortu životního prostředí však byla celková loňská produkce odpadů 32,2 miliónů tun, přičemž komunální odpad činil 5,3 miliónu. Rozdíly se ale týkají i dalších údajů. Např. dle ČSÚ bylo v loňském roce skládkováno 1,8 miliónu tun komunálního odpadu, což je 56 % celkového množství.

„Data z informačního systému Ministerstva životního prostředí nelze využívat k tvorbě oficiálních statistik, neboť dle Eurostatu nenavazují na mezinárodní statistickou legislativu o odpadech a rovněž odporují základním parametrům evropského statistického systému,“ uvádí Jiří Hrbek, ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ.

Údaje z informačního systému Ministerstva nelze v dané podobě čerpat pro potřeby statistiky např. proto, že lze předpokládat administrativní navyšování objemu produkce odpadu. Při předávání dílčích druhů odpadů mezi provozovnami totiž dochází k jejich překódování a několikanásobnému započítávání. V administrativním systému resortu také nejsou plně využívány evropsky harmonizované statistické klasifikace a číselníky, což způsobuje nejednoznačné zařazení odpadů v kategoriích produkce i nakládání.

Více se dočtete zde: Produkce, využití a odstranění odpadů – 2014. V příloze naleznete související grafy.

 

Kontakt:
Petra Báčová
tisková mluvčí
Mob.: 778 727 232
E-mail: petra.bacova@czso.cz

  • ČSÚ-TZ 151120-Evropskou statistiku o odpadech tvoří ČSÚ
  • Příloha - grafy