Tři roky s Veřejnou databází ČSÚ

 

28. června 2018

Český statistický úřad produkuje obrovské množství dat. Nejvíce jich obsahuje Veřejná databáze (VDB). V neděli to budou přesně tři roky, kdy byla veřejnosti zpřístupněna VDB 2. Za tu dobu ji navštívilo 380 tisíc uživatelů.


Základním pilířem prezentace dat ČSÚ na internetu je Veřejná databáze. Její druhá verze byla spuštěna 1. července 2015. Celkově databáze obsahuje zhruba 500 milionů statistických údajů.

Data jsou tříděna dle základních statistických témat nebo podle konkrétního území, a to od úrovně jednotlivých obcí až po celou Českou republiku. Největší část tvoří výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011.

„Veřejnou databázi ČSÚ navštívilo za tři roky jejího fungování 380 tisíc uživatelů. Necelá šestina byla ze zahraničí, nejčastěji ze Spojených států, Německa a Slovenska. Mezi nejoblíbenější témata patří cestovní ruch a demografické statistiky,“ říká Eduard Durník, vedoucí oddělení výstupních databází ČSÚ.

Registrovaní uživatelé si mohou své výběry ukládat nebo si vyžádat zasílání novinek či informací o aktuálních statistikách. Necelá desetina uživatelů VDB využívá možnost vytvořit si vlastní tabulky z nabízených dat. Většina pak sáhne po předem připravených souborech dat. Všechny tabulky je možné vyexportovat ve zvoleném datovém formátu. Výstupem mohou být také grafy nebo kartogramy.

Veřejná databáze je zdrojem pro data v otevřených formátech, která jsou dostupná v Národním katalogu otevřených dat. „Naším cílem je v současné době rozšiřování možností pro sestavování vlastních tabulek, ale také podpora aplikací, které budou načítat uložená statistická data. Veřejná databáze bude více využívat moderní prostředky vizualizace, infografiky nebo interaktivní mapy,“ uzavírá Durník.

Veřejná databáze ČSÚ: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/.

 

Kontakt
Tomáš Chrámecký
odbor vnější komunikace ČSÚ
T
274 052 765 | M 737 280 892
E
tomas.chramecky@czso.cz | Twitter @statistickyurad

 

  • csu_tz180628_vdb.docx
  • Vyjádření Eduarda Durníka, vedoucího oddělení výstupních databází ČSÚ
    (soubory mp3)