ICT infrastruktura

 

Informační a komunikační technologie (ICT) představují klíčový pilíř moderní ekonomiky. Dostupnost hlasové služby spolu s přístupem k širokopásmovému internetu v pevné a mobilní síti má vliv na ekonomický růst, konkurenceschopnost, zvyšování zaměstnanosti, udržitelného rozvoje a sociální soudržnosti společnosti.

Zrychlování rozvoje služeb v informační a komunikační oblasti zvyšuje nároky na stabilitu a kvalitu internetového připojení. Důležitým kritériem při výběru vhodné přípojky k internetu se proto stává typ použité technologie společně s rychlostí stahovaného a odesílaného objemu dat.

Český statistický úřad sleduje v této souvislosti vývoj telekomunikační a internetové infrastruktury v Česku a vybraných oblastech světa. V následujících tabulkách jsou zdrojem dat údaje poskytnuté Českým telekomunikačním úřadem, Mezinárodní telekomunikační unií, Evropskou komisí a OECD.

 • Metodika
 • Terminologie
 • Podrobná data za telekomunikační a internetovou infrastrukturu naleznete v následujících tabulkách:
 • Telekomunikační infrastruktura
 • Internetová infrastruktura
 • Grafy:
 • Telekomunikační infrastruktura grafy
 • Internetová infrastruktura grafy
 • Kartogramy:
 • Internetová infrastruktura v Česku
 • Data o ICT infrastruktuře za Česko a země EU27 jsou rovněž součástí publikace Informační společnost v číslech.

  Kontaktní osoba Českého statistického úřadu pro tuto oblast:

  Ing. Martin Pokorný
  Tel.: 274 052 343
  E-mail: martin.pokorny@czso.cz