ICT infrastruktura

 

Telekomunikační a internetová infrastruktura je hlavním předpokladem uplatňování ústředních principů informační společnosti. Český statistický úřad, vědom si této skutečnosti, shromažďuje a přebírá oficiální statistická data za účelem pravidelného popisu infrastruktury elektronických komunikačních prostředků a služeb na území ČR i v zahraničí. Zpracovávaná data pochází primárně od poskytovatelů těchto služeb. Jedná se o základní údaje o telefonních linkách, aktivních SIM kartách, vysokorychlostních internetových přípojkách a registrovaných internetových doménách.

Tyto údaje jsou dále doplněny o informace popisující rozšíření internetu v jednotlivých sektorech společnosti a ekonomiky, domácnostech, podnicích, veřejné správě, zdravotnických zařízeních a školách, a údaje o jednotlivcích používajících mobilní telefony a internet.

 • Metodologické informace naleznete v následujícím dokumentu:
 • Metodologie
 • Podrobná data za telekomunikační a internetovou infrastrukturu naleznete v následujících tabulkách:
 • Telekomunikační infrastruktura
 • Internetová infrastruktura
 • Kontaktní osoba Českého statistického úřadu pro tuto oblast:

  Ing. Martin Mana
  Tel.: 274 052 369
  E-mail: martin.mana@czso.cz