Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Pardubického kraje - 2014


Tabulková příloha
1. Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů
Tab. 1.1 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - demografický vývoj Excel
Tab. 1.2 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - sociální vývoj Excel
Tab. 1.3 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - ekonomický vývoj Excel
Tab. 1.4 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - životní prostředí Excel
2. Vybrané ukazatele za Pardubický kraj
Tab. 2.1 Vybrané ukazatele za Pardubický kraj - demografický vývoj Excel
Tab. 2.2 Vybrané ukazatele za Pardubický kraj - sociální vývoj Excel
Tab. 2.3 Vybrané ukazatele za Pardubický kraj - ekonomický vývoj Excel
Tab. 2.4 Vybrané ukazatele za Pardubický kraj - životní prostředí Excel
3. Vybrané ukazatele podle okresů Pardubického kraje
Tab. 3.1 Vybrané ukazatele podle okresů Pardubického kraje Excel

Zveřejněno dne: 15.09.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.