Mzdy učitelů v regionálním školství - 2013–2020


Učitelé na středních školách
Tab. 4.1: Mzdy učitelů na středních školách podle pohlaví Excel PDF
Tab. 4.2: Mzdy učitelů na středních školách podle sféry působení Excel PDF
Tab. 4.3a: Průměrná hrubá měsíční mzda učitelů na středních školách podle věku Excel PDF
Tab. 4.3b: Medián hrubé měsíční mzdy učitelů na středních školách podle věku Excel PDF
Tab. 4.4a: Průměrná hrubá měsíční mzda učitelů na středních školách podle délky posledního zaměstnání Excel PDF
Tab. 4.4b: Medián hrubé měsíční mzdy učitelů na středních školách podle délky posledního zaměstnání Excel PDF
Tab. 4.5a: Průměrná hrubá měsíční mzda učitelů na středních školách v krajích ČR Excel PDF
Tab. 4.5b: Medián hrubé měsíční mzdy učitelů na středních školách v krajích ČR Excel PDF

Zveřejněno dne: 18.08.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.