Stavby pro bydlení dokončené - 2010

 
Kód: e-8206-11
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Silvie Lukavcová
E-mail: silvie.lukavcova@czso.cz

Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář Word PDF
Tab 1 Základní údaje o bytových objektech, dokončených v České republice v roce 2010 (absolutní údaje) Excel PDF
Tab 2 Základní údaje o bytových objektech, dokončených v České republice v roce 2010 (průměrné hodnoty vybraných ukazatelů) Excel PDF
Tab 3 Základní údaje o bytových objektech, dokončených v České republice v roce 2010 (indexy absolutních údajů) Excel PDF
Tab 4 Základní údaje o bytových objektech, dokončených v České republice v roce 2010 (indexy průměrných hodnot vybraných ukazatelů) Excel PDF
Tab 5a Velikost a struktura bytů v třídění podle oblasti, krajů a okresů - rok 2010 - rodinné domy Excel PDF
Tab 5b Velikost a struktura bytů v třídění podle oblasti, krajů a okresů - rok 2010 - bytové domy Excel PDF
Tab 5c Velikost a struktura bytů v třídění podle oblasti, krajů a okresů - rok 2010 - nástavby, přístavby, vestavby ke stávajícím rodinným domům Excel PDF
Tab 5d Velikost a struktura bytů v třídění podle oblasti, krajů a okresů - rok 2010 - nástavby, přístavby, vestavby ke stávajícím bytovým domům Excel PDF
Tab 5e Velikost a struktura bytů v třídění podle oblasti, krajů a okresů - rok 2010 – domovy pro seniory a domovy - penziony; nové byty ve stávajících nebytových stavbách (budovách); nové byty získané stavebními úpravami stávajících nebytových prostor Excel PDF
Tab 6 Dokončené byty podle pokojovosti v roce 2010 Excel PDF
Tab 7 Obytná a užitková plocha bytů v roce 2010 Excel PDF
Tab 8 Obytná plocha v m2 na 1 byt v roce 2010 Excel PDF
Tab 9 Užitková plocha v m2 na 1 byt v roce 2010 Excel PDF
Archiv:
  • rok 2013  |  2012
  • rok 2012  |  2011
  • rok 2011  |  2010
  • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.06.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.