Statistická ročenka Zlínského kraje - 2018

 
Kód: 330098-18
Informační služby: tel: 577 004 931
E-mail: infoservis-zl@czso.cz
Kontakt: Ing. Leona Tolarová
E-mail: leona.tolarova@czso.cz

Vzhledem k posunutému termínu zveřejnění Regionálních účtů budou tabulky a grafy v kapitole 5. Makroekonomické ukazatele doplněny 16. ledna 2019.
To se rovněž týká příslušných polí v tabulkách kapitoly 1 a 27, kde jsou zatím uvedeny tečky.
Celá publikace v pdf (7,2 MB) PDF
Všechna data publikace (velikost 2,1 MB) ZIP
Předmluva PDF
Charakteristika Zlínského kraje PDF
Nej... Zlínského kraje PNG
Metodické vysvětlivky PDF
Zkratky PDF
Informace o kraji na internetu PDF
1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA, OKRESY
2. ÚZEMÍ A PODNEBÍ
3. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
4. OBYVATELSTVO
5. MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELE
6. MÍSTNÍ ROZPOČTY
7. CENY
8. ŽIVOTNÍ PODMÍNKY
9. TRH PRÁCE
10. ORGANIZAČNÍ STATISTIKA
11. ZEMĚDĚLSTVÍ
12. LESNICTVÍ
13. PRŮMYSL
14. ENERGETIKA
15. STAVEBNICTVÍ, BYTOVÁ VÝSTAVBA
16. CESTOVNÍ RUCH
17. DOPRAVA
18. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST
19. VĚDA A VÝZKUM
20. VZDĚLÁVÁNÍ
21. ZDRAVOTNICTVÍ
22. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
23. KULTURA, SPORT
24. KRIMINALITA, NEHODY
25. VOLBY
26. SPRÁVNÍ OBVODY, OBCE
27. ÚZEMNÍ SROVNÁNÍ
Grafy
Mapy a kartogramy
Zdroje dat převzatých z jiných rezortů PDF
Archiv:
  • rok 2018  |  2018
  • rok 2017  |  2017
  • rok 2016  |  2016
  • rok 2015  |  2015
  • rok 2014  |  2014
  • rok 2013  |  2013
  • rok 2012  |  2012
  • rok 2011  |  2011
  • rok 2010  |  2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 28.12.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.