Statistice životního prostředí je 25 let

 

22. října 2018

Český statistický úřad dnes ve svém pražském sídle otevřel výstavu věnovanou čtvrtstoletí statistiky životního prostředí. Výstava na jedenácti panelech mapuje jednotlivé oblasti sledování environmentálních dat a kromě důležitých statistických údajů přináší i bližší pohled na metody zjišťování informací o životním prostředí.


Stále se zvyšující nároky na ochranu životního prostředí spojené s řadou aktivit na mezinárodní i národní úrovni vyvolávají rychle rostoucí poptávku po environmentálních informacích. Tento zájem je motivován potřebou hodnocení stavu a vývoje jednotlivých složek životního prostředí  a také popisem jeho vzájemných vazeb s ekonomickým vývojem společnosti.

„Když ČSÚ zařadil před pětadvaceti lety do svého portfolia data o životním prostředí, šlo o logické a nutné doplnění oblasti, která je v moderní demokratické společnosti v popředí zájmu. Shromažďování a publikace těchto dat byla jedním z kroků, které úřad posunul k světovému statistickému standardu. Za 25 let, kdy ČSÚ data o životním prostředí zpracovává, jsme se dostali i v této oblasti na úroveň, která dokáže uspokojit i ty nejnáročnější uživatele,“ připomíná Eva Krumpová, 1. místopředsedkyně Českého statistického úřadu.

Oddělení statistiky životního prostředí založila v roce 1993 budoucí předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová jako součást Krajské statistické správy v Ústí nad Labem. Umístění oddělení v severních Čechách mělo tehdy své opodstatnění, neboť severočeské pánevní okresy patřily v 80. letech k oblastem s nejvíce znečištěným životním prostředím.

Počátkem 90. let se proto začaly zjišťovat a publikovat informace o životním prostředí za Českou republiku, a ve spolupráci se saským a polským statistickým úřadem také za oblast tzv. Černého trojúhelníku. Potřeba informací o vlivu poškozeného životního prostředí na zdravotní stav populace vedla také k zahájení unikátního mezinárodního projektu „Programu Teplice (1991–1999)“. Společenská poptávka po relevantních datech od té doby významně stoupala a ovlivnila vznik a rozvoj statistických zjišťování v environmentální oblasti až do jejich současné podoby.

„Statistika životního prostředí se od dob svého založení zbavila všech dětských nemocí a po čtvrtstoletí jejího trvání můžeme vidět, že se jedná o velmi progresivní a žádaný statistický obor se značným potenciálem do budoucna,“ říká Jiří Hrbek, ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ.

Výstava bude pro veřejnost otevřena ve všední dny od 8 do 18 hodin až do 30. listopadu 2018 a její tištěná podoba vyjde jako samostatná příloha časopisu Statistika&My.

 

Kontakt
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 604 149 190
E
jan.cieslar@czso.cz | Twitter @statistickyurad

 

  • csu_tz181022_statistice_zivotniho_prostredi_je_25_let.docx
  • Vyjádření Evy Krumpové, 1. místopředsedkyně ČSÚ
    (soubor mp3)
  • Vyjádření Jiřího Hrbka, ředitele odboru zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ
    (soubor mp3)