Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - leden 2024

 
Kód: 150185-24
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Daniel Redek
E-mail: daniel.redek@czso.cz

Všechna data publikace (0,8 MB) ZIP
Úvodní poznámka Word PDF
Seznam a vysvětlivky použitých symbolů Word PDF

Tabulky
Tab. 1 Spotřeba vybraných ropných produktů v ČR – leden 2022, 2023, 2024 Excel PDF
Tab. 2 Dovoz ropných produktů do ČR – leden 2022, 2023, 2024 Excel PDF
Tab. 3 Vývoz ropy, ropných poloproduktů a produktů z ČR – leden 2022, 2023, 2024 Excel PDF
Tab. 4 Bilance zdrojové části dodávek zemního plynu v ČR – leden 2022, 2023, 2024 Excel PDF

Grafy
Graf 1 Motorový benzin – dodávky, index Excel PDF
Graf 2 Motorová nafta – dodávka, index Excel PDF

 

Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn do dubna roku 2015 vycházela pod kódem 150144.

Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.04.2024
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.