Senioři v Moravskoslezském kraji - 2015


Kartogramy
Demografické charakteristiky populace seniorů
Obyvatelé ve věku 65 a více let podle obcí a SO ORP Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2014 PNG
Obyvatelé ve věku 65 a více let podle SO ORP a krajů k 31. 12. 2014 PNG
Obyvatelé ve věku 65 a více let podle velikostních skupin obcí a krajů k 31. 12. 2014 PNG
Osoby ve věku 60 a více let na 100 osob ve věku 20–59 let podle SO ORP a krajů k 31. 12. 2014 PNG
Věřící obyvatelé ve věku 65 a více let podle SO ORP a krajů podle SLDB 2011 PNG
Rodáci ve věku 65 a více let podle SO ORP a krajů podle SLDB 2011 PNG
Naděje dožití mužů ve věku 65 let podle SO ORP v období 2010–2014 PNG
Naděje dožití žen ve věku 65 let podle SO ORP v období 2010–2014 PNG
Změna podílu osob ve věku 65 a více let podle SO ORP a krajů mezi 31. 12. 2004 a 31. 12. 2014 PNG
Vzdělanost a ekonomická aktivita seniorů
Obyvatelstvo se středoškolským s maturitou a vyšším vzděláním ve věku 65 a více let podle SO ORP a krajů podle SLDB 2011 (ze zjištěných hodnot) PNG
Zaměstnanost seniorů ve věku 60–64 let podle SO ORP a krajů podle SLDB 2011 PNG
Zaměstnanost seniorů ve věku 65–69 let podle SO ORP a krajů podle SLDB 2011 PNG
Pracující důchodci ve věku 60–69 let podle SO ORP a krajů podle SLDB 2011 PNG
Pracující důchodci ve věku 65 a více let podle SO ORP a krajů podle SLDB 2011 PNG
Domácnosti a bydlení seniorů
Úplné rodiny v čele s osobou ve věku 65 a více let podle SO ORP a krajů podle SLDB 2011 PNG
Osoby žijící samostatně v bytě ve věku 65 a více let podle SO ORP a krajů podle SLDB 2011 PNG
Domácnosti jednotlivců ve věku 65 a více let podle SO ORP a krajů podle SLDB 2011 PNG
Domácnosti jednotlivců z domácností seniorů ve věku 65 a více let podle SO ORP a krajů podle SLDB 2011 PNG
Důchody a sociální služby pro seniory
Příjemci předčasných starobních důchodů (bez souběhu) podle okresů a krajů v prosinci 2014 PNG
Průměrná měsíční výše starobního důchodu (bez souběhu) podle okresů a krajů v prosinci 2014 – muži PNG
Průměrná měsíční výše starobního důchodu (bez souběhu) podle okresů a krajů v prosinci 2014 – ženy PNG
Místa v domovech pro seniory podle okresů a krajů v roce 2014 PNG
Volby do obecních zastupitelstev
Zvolení zastupitelé ve věku 65 a více let podle SO ORP a krajů ve volbách do zastupitelstev obcí v říjnu 2014 PNG
Kandidáti ve věku 65 a více let podle SO ORP a krajů ve volbách do zastupitelstev obcí v říjnu 2014 PNG
Zvolení zastupitelé z počtu kandidátů ve věku 65 a více let podle SO ORP a krajů ve volbách do zastupitelstev obcí v říjnu 2014 PNG
Osoby ve věku 65 a více let podle SO ORP a krajů kandidující ve volbách do zastupitelstev obcí v říjnu 2014 PNG

Zveřejněno dne: 30.10.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.