Senioři v Hlavním městě Praze - 2015


Kartogramy
Demografické charakteristiky populace seniorů
Obyvatelé ve věku 65 a více let podle správních obvodů hl. m. Prahy k 31. 12. 2014 PNG
Obyvatelé ve věku 65 a více let podle SO ORP a krajů k 31. 12. 2014 PNG
Osoby ve věku 60 a více let na 100 osob ve věku 20–59 let podle SO ORP a krajů k 31. 12. 2014 PNG
Věřící obyvatelé ve věku 65 a více let podle SO ORP a krajů podle SLDB 2011 PNG
Rodáci ve věku 65 a více let podle SO ORP a krajů podle SLDB 2011 PNG
Naděje dožití mužů ve věku 65 let podle SO ORP v období 2010–2014 PNG
Naděje dožití žen ve věku 65 let podle SO ORP v období 2010–2014 PNG
Změna podílu osob ve věku 65 a více let podle SO ORP a krajů mezi 31. 12. 2004 a 31. 12. 2014 PNG
Vzdělanost a ekonomická aktivita seniorů
Obyvatelstvo se středoškolským s maturitou a vyšším vzděláním ve věku 65 a více let podle SO ORP a krajů podle SLDB 2011 (ze zjištěných hodnot) PNG
Zaměstnanost seniorů ve věku 60–64 let podle SO ORP a krajů podle SLDB 2011 PNG
Zaměstnanost seniorů ve věku 65–69 let podle SO ORP a krajů podle SLDB 2011 PNG
Pracující důchodci ve věku 60–69 let podle SO ORP a krajů podle SLDB 2011 PNG
Pracující důchodci ve věku 65 a více let podle SO ORP a krajů podle SLDB 2011 PNG
Domácnosti a bydlení seniorů
Úplné rodiny v čele s osobou ve věku 65 a více let podle SO ORP a krajů podle SLDB 2011 PNG
Osoby žijící samostatně v bytě ve věku 65 a více let podle SO ORP a krajů podle SLDB 2011 PNG
Domácnosti jednotlivců ve věku 65 a více let podle SO ORP a krajů podle SLDB 2011 PNG
Domácnosti jednotlivců z domácností seniorů ve věku 65 a více let podle SO ORP a krajů podle SLDB 2011 PNG
Důchody a sociální služby pro seniory
Příjemci předčasných starobních důchodů (bez souběhu) podle okresů a krajů v prosinci 2014 PNG
Průměrná měsíční výše starobního důchodu (bez souběhu) podle okresů a krajů v prosinci 2014 – muži PNG
Průměrná měsíční výše starobního důchodu (bez souběhu) podle okresů a krajů v prosinci 2014 – ženy PNG
Místa v domovech pro seniory podle okresů a krajů v roce 2014 PNG
Volby do obecních zastupitelstev
Zvolení zastupitelé ve věku 65 a více let podle SO ORP a krajů ve volbách do zastupitelstev obcí v říjnu 2014 PNG
Kandidáti ve věku 65 a více let podle SO ORP a krajů ve volbách do zastupitelstev obcí v říjnu 2014 PNG
Zvolení zastupitelé z počtu kandidátů ve věku 65 a více let podle SO ORP a krajů ve volbách do zastupitelstev obcí v říjnu 2014 PNG
Osoby ve věku 65 a více let podle SO ORP a krajů kandidující ve volbách do zastupitelstev obcí v říjnu 2014 PNG
Kartogramy za správní obvody hl. m. Prahy
Obyvatelé ve věku 85 a více let podle správních obvodů hl. m. Prahy k 31. 12. 2014 PNG
Senioři ve věku 85 a více let podle správních obvodů hl. m. Prahy k 31. 12. 2014 PNG
Osoby ve věku 60 a více let na 100 osob ve věku 20-59 let podle správních obvodů hl. m. Prahy k 31. 12. 2014 PNG
Změna podílu osob ve věku 65 a více let podle správních obvodů hl. m. Prahy mezi 31. 12. 2004 a 31. 12. 2014 PNG
Věřící obyvatelé ve věku 65 a více let podle správních obvodů hl. m. Prahy podle SLDB 2011 (z osob s uvedeným vztahem k víře) PNG
Věřící obyvatelé ve věku 65 a více let podle správních obvodů hl. m. Prahy podle SLDB 2011 (z osob celkem) PNG
Rodáci ve věku 65 a více let podle správních obvodů hl. m. Prahy podle SLDB 2011 PNG
Obyvatelstvo se středoškolským s maturitou a vyšším vzděláním ve věku 65 a více let podle správních obvodů hl. m. Prahy podle SLDB 2011 (ze zjištěných hodnot) PNG
Zaměstnanost seniorů ve věku 60–64 let podle správních obvodů hl. m. Prahy podle SLDB 2011 (ze zjištěných hodnot) PNG
Zaměstnanost seniorů ve věku 65–69 let podle správních obvodů hl. m. Prahy podle SLDB 2011 (ze zjištěných hodnot) PNG
Pracující důchodci ve věku 60–69 let podle správních obvodů hl. m. Prahy podle SLDB 2011 (ze zjištěných hodnot) PNG
Pracující důchodci ve věku 65 a více let podle správních obvodů hl. m. Prahy podle SLDB 2011 (ze zjištěných hodnot) PNG
Úplné rodiny v čele s osobou ve věku 65 a více let podle správních obvodů hl. m. Prahy podle SLDB 2011 PNG
Osoby žijící samostatně v bytě ve věku 65 a více let podle správních obvodů hl. m. Prahy podle SLDB 2011 PNG
Domácnosti jednotlivců ve věku 65 a více let podle správních obvodů hl. m. Prahy podle SLDB 2011 PNG
Domácnosti jednotlivců z domácností seniorů ve věku 65 a více let podle správních obvodů hl. m. Prahy podle SLDB 2011 PNG
Příjemci předčasných starobních důchodů (bez souběhu) podle územních obvodů hl. m. Prahy v prosinci 2014 PNG
Průměrná měsíční výše starobního důchodu (bez souběhu) podle územních obvodů hl. m. Prahy v prosinci 2014 - muži PNG
Průměrná měsíční výše starobního důchodu (bez souběhu) podle územních obvodů hl. m. Prahy v prosinci 2014 - ženy PNG
Zvolení zastupitelé ve věku 65 a více let podle správních obvodů hl. m. Prahy ve volbách do zastupitelstev městských částí v říjnu 2014 PNG
Kandidáti ve věku 65 a více let podle správních obvodů hl. m. Prahy ve volbách do zastupitelstev městských částí v říjnu 2014 PNG
Zvolení zastupitelé na počtu kandidátů ve věku 65 a více let podle správních obvodů hl. m. Prahy ve volbách do zastupitelstev městských částí v říjnu 2014 PNG
Osoby ve věku 65 a více let podle správních obvodů hl. m. Prahy kandidujících ve volbách do zastupitelstev městských částí v říjnu 2014 PNG

Zveřejněno dne: 30.10.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.