Statistický bulletin - Zlínský kraj - 1. čtvrtletí 2015


S. Správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP) Zlínského kraje
Tab. S.1 Vybrané údaje o SO ORP ve Zlínském kraji k 31. 12. 2014 Excel PDF
Tab. S.2 Počet obyvatel ve SO ORP v roce 2014 Excel PDF
Tab. S.3 Pohyb obyvatelstva ve SO ORP v roce 2014 Excel PDF
Tab. S.4 Narození ve SO ORP Zlínského kraje v roce 2014 Excel PDF
Tab. S.5 Zemřelí ve SO ORP Zlínského kraje v roce 2014 Excel PDF
Tab. S.6 Počet obyvatel ve SO ORP podle pětiletých věkových skupin k 31. 12. 2014 Excel PDF
Tab. S.7 Nezaměstnanost ve SO ORP Zlínského kraje k 31. 12. 2014 Excel PDF
Tab. S.8 Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem ve SO ORP Zlínského kraje k 31. 12. 2014 Excel PDF
Tab. S.9 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE ve SO ORP Zlínského kraje k 31. 12. 2014 Excel PDF
Tab. S.10 Ekonomické subjekty podle kategorie počtu zaměstnanců ve SO ORP Zlínského kraje k 31. 12. 2014 Excel PDF
Tab. S.11 Ekonomické subjekty podle institucionálních sektorů ve SO ORP Zlínského kraje k 31. 12. 2014 Excel PDF
Tab. S.12 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení ve SO ORP ve Zlínském kraji v roce 2014 Excel PDF
Tab. S.13 Hromadná ubytovací zařízení ve SO ORP Zlínského kraje v roce 2014 Excel PDF
Tab. S.14 Počet dokončených bytů ve SO ORP Zlínského kraje v roce 2014 Excel PDF

Zveřejněno dne: 07.07.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.