Rok 2014: Ekonomika, nerovnováhy, nerovnosti

 

11. června 2015

Loňský rok byl pro českou ekonomiku rokem obratu. Po třech letech vzrostly disponibilní příjmy domácností, přírůstek firemních zisků byl výrazný.

„Po dvou ne zcela příznivých letech vzrostl HDP České republiky reálně o 2 % a úhrnná výkonnost odvětví dle hrubé přidané hodnoty o 2,6 %. Česká ekonomika se zařadila na 13. místo v žebříčku zemí EU na základě meziroční změny HDP, a na základě ukazatele hrubé přidané hodnoty dokonce na 7. místo,“ uvedla Iva Ritschelová, předsedkyně Českého statistického úřadu.

Obnovení růstu bylo doprovázeno dalším posílením stability. Výsledek běžného účtu platební bilance dosáhl vysokých hodnot. Podílel se na něm především zahraniční obchod. „Protisměrně působil odliv dividend ve výši 219,4 mld. korun, který byl rekordní,“ říká analytička ČSÚ Drahomíra Dubská. Vysoký byl i objem části zisků, kterou firmy vlastněné přímými zahraničními investory ponechaly v ČR k dalším investicím. Představoval 94,2 mld. korun. „Převaha odlivů zisků přímých investorů do zahraničí nad zisky reinvestovanými je v ČR patrná již od roku 2006,“ doplnila Dubská.

Výdaje na konečnou spotřebu domácností se loni zvýšily o 1,7 % reálně, nejrychleji za posledních šest let. Větší ochota utrácet byla mimo jiné důsledkem vyšší kupní síly domácností. „Zatímco v úhrnu za roky 2011 až 2013 klesly disponibilní příjmy domácností v reálném vyjádření o 5,2 %, v loňském roce vzrostly o 2,1 %,“ vysvětlil analytik ČSÚ Lukáš Kučera. Domácnostem se především zvýšil objem vyplacených mezd a platů. Jejich výše dosáhla 1 319,8 mld. korun nominálně a v meziročním srovnání byla vyšší o 50,5 mld. korun.

Nefinanční podniky loni vyplatily na mzdách o 30,7 mld. korun více než v roce 2013. Přitom se jejich zisky v podobě hrubého provozního přebytku zvýšily o 142,8 mld. korun. Aktuální výkonnost tuzemských firem se jeví jako velmi dobrá. Nyní však nejde jen o tradičně silný zpracovatelský průmysl, který zůstává hlavním tahounem ekonomiky, ale dochází k růstu i v odvětvích, jako je stavebnictví a služby.

 

Kontakt:

Drahomíra Dubská
analytička ČSÚ
Tel.: 274 054 041
E-mail: drahomira.dubska@czso.cz

Lukáš Kučera
analytik ČSÚ
Tel.: 274 052 254
E-mail: lukas.kucera@czso.cz

 

  • ČSÚ TK Makro TZ.docx
  • Prezentace z tiskové konference