Regionální a městská statistika Eurostatu

 

Databáze Eurostatu - regiony a města
Snadný přístup ke všem regionálním a městským statistikám Eurostatu
 

Regionální ročenka Eurostatu
Regionální ročenka Eurostatu 2020 poskytuje podrobný obraz v široké škále statistických témat v regionech členských států EU i v regionech Spojeného království, v regionech zemí ESVO a kandidátských zemí. Každá kapitola představuje statistické informace ve formě map, obrázků a infografik, doprovázené popisnou analýzou zdůrazňující hlavní zjištění. Regionální ukazatele jsou prezentovány v 13 kapitolách: populace, zdraví, vzdělávání, trh práce, životní podmínky, ekonomika, podnikání, výzkum a inovace, digitální společnost, cestovní ruch, doprava, životní prostředí a zemědělství.

Eurostat Regional Yearbook 2020 Edition
 

GISCO (the Geographical Information System at the COmmission)
GISCO je služba Eurostatu, která pomáhá a podporuje využívání GIS v rámci Evropského statistického systému a Evropské komise.
Geografický informační systém (GIS) propojuje hardware, software a data pro pořizování, správu, analýzu a zobrazování všech forem zeměpisných odkazů. GIS umožňuje např. zobrazení objektů, hustoty, analýzu prostorových vztahů a vizualizaci údajů apod.
 

Urban audit
Řada ukazatelů, které pokrývají většinu aspektů kvality života ve městech v EU, Norsku, Švýcarsku a Turecku (obyvatelstvo, bydlení, zdravotnictví, trh práce, vzdělávání, životní prostředí atd.)
 

Metropolitní regiony
Metropolitní regiony jsou regiony NUTS3 nebo kombinace regionů NUTS3, které reprezentují všechny aglomerace s minimálně 250 000 obyvateli.
 

Evropa - NUTS2
Mapy států Evropy s rozčleněním na jednotlivé NUTS2 regiony a vyznačením některých významnějších měst.