Evropa - NUTS2

 

Finsko Švédsko Norsko Island Irsko Velká Británie Estonsko Lotyšsko Litva Polsko Německo Nizozemsko Belgie Lucembursko Francie Španělsko Portugalsko Kypr Řecko Bulharsko Rumunsko Maďarsko Slovensko Česko Rakousko Švýcarsko Itálie Slovinsko Chorvatsko DánskoEvropa - NUTS2

Poznámka k mapě Evropy
Po kliknutí na vybraný evropský stát se objeví mapa příslušného státu s rozčleněním na jednotlivé NUTS2 regiony a vyznačením některých významnějších měst. Velikost značek je úměrná počtu obyvatel v jednotlivých městech. U každé jednotky NUTS2 je uveden její název a kód.  U vytečkovaných zemí na mapě Evropy nejsou NUTS2 k dispozici.

  • Ke stažení