Evropa - NUTS

 

Finsko Švédsko Norsko Island Irsko Velká Británie Estonsko Lotyšsko Litva Polsko Německo Nizozemsko Belgie Lucembursko Francie Španělsko Portugalsko Kypr Řecko Bulharsko Rumunsko Maďarsko Slovensko Česko Rakousko Švýcarsko Itálie Slovinsko Chorvatsko DánskoEvropa - NUTS

Poznámka k mapě Evropy
Po kliknutí na vybraný evropský stát se objeví mapa příslušného státu s rozčleněním na jednotlivé NUTS (Nomenklatura územních statistických jednotek) regiony a vyznačením některých významnějších měst. Velikost značek je úměrná počtu obyvatel v jednotlivých městech. U vytečkovaných zemí na mapě Evropy nejsou NUTS k dispozici.