Regionalizace dojížďky do zaměstnání podle výsledků sčítání lidu - 2011

 
Kód: 170230-14
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Úvod Word PDF
Regionalizace pracovní dojížďky
Výběr center regionů dojížďky
Vymezení zázemí center dojížďky
Základní údaje o velikosti dojížďkových regionů
Vnitřní integrace dojížďkových regionů
Charakteristika největších dojížďkových regionů
Závěr

Přílohy
Příloha 1 Základní charakteristiky regionů dojížďky do zaměstnání Excel PDF
Příloha 2 Dojížďka, vyjížďka a obsazená pracovní místa podle regionů Excel PDF

Mapové přílohy
Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a do škol (mapový list převzatý z publikace Atlas sčítání 2011) PDF
Regionalizace dojížďky do zaměstnání podle výsledků sčítání 2011 PDF

Zveřejněno dne: 28.11.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.