Statistický bulletin - Karlovarský kraj - 1. až 4. čtvrtletí 2018


R. Požáry
Tab. R.1 Vývoj požárů v členění podle příčiny a činnosti při vzniku v Karlovarském kraji Excel PDF
Graf R.8 Vývoj počtu usmrcených a zraněných osob při požárech v Karlovarském kraji PNG

Zveřejněno dne: 05.04.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.