Polovina cizinců v ČR má trvalý pobyt

 

13. 2. 2014

Od roku 2008 cizinců v České republice nepřibývá. V roce 2013 žilo v ČR 441,5 tisíc cizinců a tvořili 4,1 % obyvatel. Zvyšuje se zastoupení osob ze zemí Evropské unie a mění se struktura pobytů. Během loňského roku podíl cizinců s trvalým pobytem překročil 50 %.

Po velké přistěhovalecké vlně v letech 2005-2008 počet cizinců v ČR v posledních pěti letech stagnuje. Mění se ale struktura cizinců podle státního občanství i typy jejich pobytů. „Vzhledem ke snížené poptávce po pracovní síle v důsledku ekonomické krize, a také částečnému omezení přístupu k pracovním povolením pro osoby ze zemí mimo Evropskou unii, příliv ekonomických migrantů z těchto zemí téměř ustal. Až na výjimky každoročně klesají počty cizinců ze zemí mimo EU, zejména z tradičních zdrojových zemí pracovní migrace – Ukrajiny, Vietnamu a Moldavska,“ uvedl Daniel Chytil, vedoucí oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí ČSÚ. Naopak „euroobčanů“ v čele se Slováky v České republice postupně přibývá a v letošním roce může jejich podíl dosáhnout hranice 40 %. Částečně nahrazují na trhu práce cizince ze zemí mimo EU.

Trvalé pobyty každý rok rostou
Rostoucí podíl trvalých pobytů je důsledkem stabilizace cizinecké populace, kdy velká část osob dosáhla pěti let přechodného pobytu na území ČR a může požádat o trvalý pobyt. Poprvé v historii ČR v roce 2013 podíl osob s trvalým pobytem překročil 50 %. „Zejména pro osoby ze zemí mimo EU znamená trvalý pobyt výrazné zjednodušení jejich postavení, kdy nejsou odkázáni na povolení k pobytu vázané na konkrétní účel,“ upozorňuje Daniel Chytil. V roce 2004 mělo pouze 35 % osob z nečlenských zemí EU uděleno rozhodnutí o trvalém pobytu. Od roku 2008 je zaznamenán rostoucí trend a jejich podíl v současnosti překračuje 60 %.
Naopak u občanů EU podíl osob s trvalým pobytem nepřesahuje 40 %, zatímco v roce 2005 činil 48 %. Vzhledem k volnému pohybu osob na území EU pro občany členských zemí nepředstavuje trvalý pobyt zásadní změnu jejich statusu.

Cizinci mají Prahu rádi
Praha zůstává „cizineckou metropolí“, více než třetina (37 %) cizinců v ČR je evidována v Praze a tvoří 13 % obyvatel hlavního města. Občané sousedních zemí tak vysoké zastoupení „Pražanů“ v rámci ČR nemají. S výjimkou Slovenska (27 % ze Slováků v ČR je registrováno v Praze) jejich podíl v našem hlavním městě představuje méně než pětinu. Totéž platí i pro státní příslušníky Vietnamu, ze kterých žije v Praze každý pátý.


Kontakty:

Ing. Tomáš Chrámecký
Odbor vnější komunikace ČSÚ
Tel.: 274 052 765
GSM: 737 280 892
E-mail: tomas.chramecky@czso.cz
Mgr. Daniel Chytil
Vedoucí oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí ČSÚ
Tel. 274 054 152
e-mail: daniel.chytil@czso.cz


  • ČSÚ TK Cizinci TZ.docx
  • Prezentace z tiskové konference