Informační technologie v podnikatelském sektoru

 

Informační a komunikační technologie (dále jen ICT) v podnikatelském sektoru mají nezastupitelnou roli již několik let. V současné době téměř všechny podniky používají počítač a mají připojení k internetu. Každým rokem dochází, díky ICT, k dalšímu vylepšování komunikace a možností šíření informací jak mezi podniky a ostatními společnostmi, tak i v rámci podniku samotného. Tyto technologie také umožnily zcela nový způsob provádění jednotlivých podnikových procesů. ICT a jejich použití nabízí významné pracovní příležitosti; stimuluje růst, podněcuje podniky k investicím do inovací a může přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti.

V souvislosti s tímto trendem sleduje Český statistický úřad od roku 2002 rozvoj a využívání ICT v podnikatelském sektoru. Data uvedená na těchto stránkách pocházejí z výsledků pravidelného, ročního, statistického šetření o využívání ICT a elektronického obchodování u ekonomických subjektů podnikatelského sektoru v ČR (ICT 5-01), které je plně srovnatelné s obdobnými šetřeními uskutečněnými v ostatních zemích EU.

Pro podrobnější informace týkající se šetření o využívání ICT a elektronického obchodování u ekonomických subjektů podnikatelského sektoru v ČR (ICT 5-01) přejděte na následující odkazy:

 • Metodika
 • Použitá terminologie
 • Dotazník
 • Využívání ICT v podnicích - výsledky za období 2021 (příp. rok 2020)
 • Kartogramy
 • 1. ICT v podnicích ČR - výsledky za období 2021 (příp. rok 2020)
 • 2. ICT v podnicích ČR - časové řady hlavních ukazatelů
 • 3. ICT v podnicích v zemích EU27 - výsledky za období 2021 (příp. rok 2020)
 • 4. ICT v podnicích v zemích EU27 - mezinárodní časové řady hlavních ukazatelů
 • Podrobné výsledky z šetření ICT 5-01 jsou každoročně zveřejňovány v samostatné publikaci „Informační a komunikační technologie v podnikatelském sektoru“; publikace s aktuálními daty je na
  Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru za rok 2021.

  Tabulky obsahující nejrůznější ukazatele související s využíváním ICT v podnikatelském sektoru naleznete ve Veřejné databázi ČSÚ pod následujícím odkazem: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31031

  Údaje týkající se využívání ICT v podnikatelském sektoru a v dalších oblastech společnosti naleznete také v brožurce Informační společnost v číslech http://www.czso.cz/csu/czso/informacni_spolecnost_v_cislech.

  Kontaktní osoba Českého statistického úřadu pro tuto oblast:

  Ing. Kamila Burešová
  Tel: 2 7405 2984
  e-mail: kamila.buresova@czso.cz