Informační technologie v podnikatelském sektoru

 

Informační a komunikační technologie (dále jen ICT) v podnikatelském sektoru mají nezastupitelnou roli již několik let. V současné době téměř všechny podniky používají počítač a mají připojení k internetu. Každým rokem dochází, díky ICT, k dalšímu vylepšování komunikace a možností šíření informací jak mezi podniky a ostatními společnostmi, tak i v rámci podniku samotného. Tyto technologie také umožnily zcela nový způsob provádění jednotlivých podnikových procesů. ICT a jejich použití nabízí významné pracovní příležitosti; stimuluje růst, podněcuje podniky k investicím do inovací a může přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti.

V souvislosti s tímto trendem sleduje Český statistický úřad od roku 2002 rozvoj a využívání ICT v podnikatelském sektoru. Data uvedená na těchto stránkách pocházejí z výsledků pravidelného, ročního, statistického šetření o využívání ICT a elektronického obchodování u ekonomických subjektů podnikatelského sektoru v ČR (ICT 5-01), které je plně srovnatelné s obdobnými šetřeními uskutečněnými v ostatních zemích EU.

Pro podrobnější informace týkající se šetření o využívání ICT a elektronického obchodování u ekonomických subjektů podnikatelského sektoru v ČR (ICT 5-01) přejděte na následující odkazy: