Podívejte se na novou infografiku o zahraničním obchodu

 

30. srpna 2017

V rámci Evropské unie obchoduje Česká republika hlavně s Německem. Tato země je naším nejvýznamnějším dovozním i vývozním partnerem. Ukazuje to nová infografika Eurostatu.


Česko dováží z Německa 31 % svého zboží. Na tuzemském exportu se Německo podílí 32 %. Z hlediska importu je pro nás důležité i Polsko, Čína a Slovensko. Nejčastějšími zeměmi, kam vyvážíme zboží, je hned po Německu Slovensko, Polsko a Francie.

Zahraniční obchod se zbožím členských států EU – Česká republika, 2016

 

V interaktivní infografice, která je v české mutaci dostupná na webových stránkách www.czso.cz, jsou k dispozici údaje o zahraničním obchodu za loňský rok za všechny členské státy i za EU28 jako celek. Zboží členských států se vyváží hlavně do Spojených států a Číny. Tyto dvě země, pouze v obráceném pořadí z hlediska objemu, pak dominují i dovozu.

 

Kontakty
Petra Báčová
tisková mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 778 727 232
E
petra.bacova@czso.cz   | Twitter @statistickyurad

 

  • csu_tz170830_podivejte_se_na_novou_infografiku_o_zahranicnim_obchodu_1.docx