Po silnicích se převezlo nejvíc zboží za posledních 10 let

 

22. srpna 2018

Nákladní auta a dodávky přepravily v prvním čtvrtletí po českých silnicích bezmála 88 miliónů tun zboží. To je nejvyšší hodnota za posledních deset let dosažená v prvním kvartálu.

„Převážnou část silniční nákladní dopravy tvoří vnitrostátní přeprava zboží. Mezinárodní doprava představuje jen 11 %, přičemž vývoz převládá nad dovozem,“ konstatuje Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky služeb ČSÚ.

Komoditou, která tvoří nejobjemnější část tuzemské silniční nákladní dopravy, jsou rudy kovů a produkty těžby. V prvním kvartálu zaujímaly 29% podíl ve zbožové struktuře. Např. potraviny, nápoje a tabák představují zhruba 9 %. Produkty zemědělství, myslivosti a lesnictví, včetně ryb, pak bezmála 10 %.

„Průměrná přepravní vzdálenost zboží po silnici činí 111 kilometrů. Podle statistik přitom zpravidla bývá v prvním čtvrtletí nejvyšší,“ doplňuje Marie Boušková.

Délka silnic a dálnic České republiky vloni dosahovala 55 756 kilometrů. Podle údajů Ministerstva dopravy tvořily dálnice v provozu 2 % a silnice I. třídy 10 % celkové délky.

Další data o dopravě jsou k dispozici na webových stránkách ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/nakladni_doprava_casove_rady.

 

Kontakt
Petra Báčová
tisková mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 778 727 232
E
petra.bacova@czso.cz | Twitter @statistickyurad

  • csu-tz180822-po_silnicich_se_prevezlo_nejvic_zbozi_za_poslednich_10_let.docx
  • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky služeb ČSÚ
    (soubor mp3)