Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - 2020


Placené služby cloud computingu
Tab. 71: Firmy využívající placené služby cloud computingu Excel PDF
Tab. 72: Firmy využívající placený cloudový e-mail Excel PDF
Tab. 73: Firmy využívající placený cloudový kancelářský software Excel PDF
Tab. 74: Firmy využívající placené cloudové databázové aplikace Excel PDF
Tab. 75: Firmy využívající placená internetová úložiště k ukládání souborů a jiných firemních dat Excel PDF
Tab. 76: Firmy využívající placené cloudové finanční či účetní aplikace Excel PDF
Tab. 77: Firmy využívající placené cloudové CRM aplikace pro správu a využití informací o zákaznících Excel PDF
Tab. 78: Firmy využívající placený cloudový server/výpočetní výkon pro provoz vlastních aplikací Excel PDF

Zveřejněno dne: 12.01.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.