Oznámení – změna v Rychlé informaci za maloobchod

 

10. 3. 2015

Český statistický úřad (ČSÚ) změní strukturu Rychlých informací (RI) za maloobchod. V nové podobě zveřejní RI s tržbami v maloobchodě za leden 2015 v pátek 13. března 2015.

ČSÚ bude primárně prezentovat údaj za CZ-NACE 47 (Maloobchod, kromě motorových vozidel) a dále bude komentovat i CZ-NACE 45 (Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel). Agregace CZ-NACE 45 + 47 (Maloobchod včetně motoristického segmentu) v textu RI již zveřejněna nebude. Z důvodu historické kontinuity bude ČSÚ tento údaj nadále publikovat v přiložené tabulce a v časových řadách.

 Důvodem změny je srovnatelnost Rychlých informací za maloobchod s obdobnými zprávami ostatních evropských zemí, které údaj za agregaci CZ-NACE 45 + 47 neuvádějí. Úprava zároveň zohledňuje požadavky uživatelů, pro které bude Rychlá informace za maloobchod přehlednější a srozumitelnější,“ řekla ke změně Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a informačních činností ČSÚ.  

Rychlé informace za maloobchod na webu Českého statistického úřadu:
www.czso.cz/csu/czso/maloobchod

Rychlé informace ČSÚ:
www.czso.cz/csu/czso/rychle_informace_archiv


Kontakt:
Ing. Jana Gotvaldová
Oddělení statistiky obchodu, dopravy a informačních činností ČSÚ
Tel.: 274 052 691
E-mail: jana.gotvaldova@czso.cz

 

  • ČSÚ TZ 150310 RI maloobchod.docx