Osevní plochy ozimých plodin pro sklizeň v roce 2020

 

30. ledna 2020

Ozimé obiloviny byly podle stavu k 30. listopadu 2019 vysety na 943 tis. ha, řepka na 369 tis. ha. Meziročně je plocha ozimých obilovin nižší o 50 tis. ha (-5,0 %), řepky ozimé o 10 tis. ha (-2,7 %).

Ozimé obiloviny byly vysety na 943 tis. ha, tj. meziročně o 50 tis. ha méně (-5,0 %). Zásadní podíl na poklesu ploch ozimých obilovin má pšenice, jejíž plocha 759 tis. ha je meziročně nižší o 56 tis. ha (-6,9 %), nižší je i plocha triticale 38 tis. ha (-1 tis. ha; -3,0 %). K nárůstu ploch došlo u ječmene ozimého o 6 tis. ha na 113 tis. ha (+5,2 %) a u žita o 2 tis. ha na 33 tis. ha (+5,8 %).

„Plocha ozimé řepky klesá již druhým rokem, proti roku 2018 o více než 42 tis. hektarů,“ uvedla Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ. Řepka ozimá byla vyseta na 369 tis. ha, její plocha meziročně klesla o 10 tis. ha (-2,7 %).

Osevní plochy ozimých obilovin a řepky pro sklizeň v roce 2020 dle stavu k 30. listopadu 2019

Souhrnná informace Českého statistického úřadu k osevním plochám zemědělských plodin bude zveřejněna podle stavu osevů k 31. květnu 2020 současně s prvním odhadem sklizně vybraných plodin k 10. červnu formou Rychlé informace a navazujících elektronických publikací dne 3. července 2020.

 

Kontakt:
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 604 149 190
E
jan.cieslar@czso.cz   | Twitter @statistickyurad

 

  • csu_tz200130_osevni_plochy_ozimych_plodin_pro_sklizen_v_roce_2020.docx
  • Vyjádření Renaty Vodičkové, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ
    (soubor mp3)