Organizační statistika - 4. čtvrtletí

 
Kód: w-0102-10
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Metodika Word PDF
Tab. 1 Počty jednotek v registru ekonomických subjektů podle územního členění a vybraných právních forem Excel PDF
Tab. 2.1 Počty jednotek v registru ekonomických subjektů podle převažující činnosti a vybraných právních forem (CZ-NACE) Excel PDF
Tab. 2.2 Počty jednotek v registru ekonomických subjektů podle převažující činnosti a vybraných právních forem (OKEČ) Excel PDF
Tab. 3.1 Struktura národního hospodářství podle převažujíci činnosti a zařazení do institucionálních sektorů (CZ-NACE) Excel PDF
Tab. 3.2 Struktura národního hospodářství podle převažujíci činnosti a zařazení do institucionálních sektorů (OKEČ) Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 17.01.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.