Obyvatelstvo podle SLDB *)

 

FusionCharts XT se zobrazi zde!
Údaje z Demografické příručky 2013 Odkaz [nové okno]
*) do roku 1950 včetně obyvatelstvo přítomné, od roku 1961 obyvatelstvo bydlící.