Obce Libereckého kraje - 2018

 
Kód: 330137-18
Informační služby: tel: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz
Kontakt: Ing. Dagmar Dvořáková
E-mail: dagmar.dvorakova@czso.cz

Základní údaje o obcích PDF
Všechna data publikace (velikost 0,5 MB) ZIP
Tabulky
Základní charakteristika obcí k 31. 12. 2017 Excel
Struktura pozemků podle druhu k 31. 12. 2017 Excel
Výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 1961-2011 Excel
Pohyb obyvatelstva v roce 2017 Excel
Obyvatelstvo podle pohlaví a věkových skupin k 31. 12. 2017 Excel
Nezaměstnanost k 31. 12. 2017 Excel
Ekonomické subjekty se sídlem na území obcí k 31. 12. 2017 Excel
Bytová výstavba Excel
Volební účast podle vybraných druhů voleb Excel
Vybavenost obcí Libereckého kraje vybranými druhy zařízení Excel
Vývoj počtu obyvatel v obcích Libereckého kraje 1994-2017 Excel
Zajímavosti za obce Libereckého kraje k 31. 12. 2017 Excel
Kartogramy
Správní obvody obcí s rozšířenou působností PNG
Průměrný věk obyvatel podle obcí Libereckého kraje k 31.12.2017 PNG
Index stáří podle obcí Libereckého kraje k 31.12.2017 PNG
Přirozený přírůstek na 1000 obyvatel podle obcí Libereckého kraje v roce 2017 PNG
Přírůstek (úbytek) obyvatel stěhováním na 1 000 obyvatel podle obcí Libereckého kraje v roce 2017 PNG
Celkový přírůstek (úbytek) na 1 000 obyvatel podle obcí Libereckého kraje v roce 2017 PNG
Podíl nezaměstnaných osob v evidenci úřadu práce v obcích Libereckého kraje k 31. 12. 2017 PNG
Volby do zastupitelstev obcí v Libereckém kraji v roce 2018 - volební účast PNG
Volby do zastupitelstev obcí v Libereckém kraji v roce 2018 - výsledky PNG
Volby do zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2016 - volební účast PNG
Volby do zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2016 - výsledky PNG
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017 - volební účast PNG
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017 - výsledky PNG
Volba prezidenta ČR v obcích Libereckého kraje 2018 - volební účast 1. kolo PNG
Volba prezidenta ČR v obcích Libereckého kraje 2018 - výsledky 1. kolo PNG
Volba prezidenta ČR v obcích Libereckého kraje 2018 - volební účast 2. kolo PNG
Volba prezidenta ČR v obcích Libereckého kraje 2018 - výsledky 2. kolo PNG
Volby do Senátu parlamentu ČR v Libereckém kraji 2018 - 1. kolo volební účast PNG
Volby do Senátu parlamentu ČR v Libereckém kraji 2018 - 1. kolo výsledky PNG
Volby do Senátu parlamentu ČR v Libereckém kraji 2018 - 2. kolo volební účast PNG
Volby do Senátu parlamentu ČR v Libereckém kraji 2018 - 2. kolo výsledky PNG
Napojení na veřejnou kanalizaci v obcích Libereckého kraje v roce 2017 PNG
Zdravotnická zařízení v obcích Libereckého kraje v roce 2017 PNG
Napojení na veřejný rozvod plynu v obcích Libereckého kraje v roce 2017 PNG
Mateřské a základní školy v obcích Libereckého kraje v roce 2017 PNG
Archiv:
  • rok 2018  |  2018
  • rok 2014  |  2014
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 28.12.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.