Nová poštovní známka připomíná blížící se Sčítání 2021

 

19. ledna 2021

Ve středu 20. ledna začne Česká pošta prodávat výplatní písmenovou poštovní známku Sčítání 2021, autorů Jana Ungráda a Jana Mouchy, která uvádí rok konání projektu Sčítání 2021, na němž Česká pošta spolupracuje s Českým statistickým úřadem. Motivem známky je tematický graf a logo vycházející z grafických prvků, jež budou celý projekt provázet.

Letošní sčítání lidu, domů a bytů se uskuteční na jaře, přičemž rozhodný okamžik nastane o půlnoci 26. března. „Moderně, online, raz dva“ je motto Sčítání 2021 a oproti předchozímu sčítání, i s ohledem na epidemickou situaci, bude kladen větší důraz na online možnost sečtení se. Respondenti se tak budou moci sečíst prostřednictvím elektronického formuláře na webu scitani.cz či v mobilní aplikaci, které každému umožní splnit zákonnou povinnost sečíst se rychle a jednoduše bez pozdějšího vyplňování listinných formulářů a bez kontaktů se sčítacími komisaři či návštěvy některého z kontaktních míst. Pro ty, kteří online možnosti nevyužijí, budou připraveny listinné sčítací formuláře.

Česká pošta zajišťuje pro Český statistický úřad v projektu Sčítání 2021 tzv. terénní práce, jejichž součástí je tisk listinných sčítacích formulářů a servisní dokumentace, jejich předání obyvatelům, následný sběr vyplněných formulářů a informační pochůzky sčítacích komisařů.

I při letošním sčítání bude drtivá většina sčítacích komisařů z řad zaměstnanců České pošty, tedy lidí, kteří mají s doručováním a s ochranou osobních údajů největší zkušenosti.

Nominále výplatní písmenové poštovní známky je zastoupeno  písmenem „B“, které odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g v ekonomickém režimu dodání dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 19 Kč. Známku vytiskla Tiskárna Hradištko, s. r. o. metodou plnobarevného ofsetu v nákladu 500 000 kusů. Zájemci si známku mohou zakoupit na poštovních pobočkách a na webových stránkách České pošty.

 

Kontakt:
Jolana Voldánová
tisková mluvčí Sčítání 2021
+420 704 659 357
jolana.voldanova@scitani.cz

 

  • tz_znamka_scitani_2021.docx
  • Známka Sčítání 2021