Mladá generace v hl. m. Praze - 2016


Tabulková část
Vybrané ukazatele podle krajů v roce 2016 Excel
Obyvatelstvo hl. m. Prahy podle pohlaví, věku a správních obvodů k 31. 12. 2007 a 2016 Excel
Vývoj vybraných ukazatelů v hlavním městě Praze - obyvatelstvo Excel
Vývoj vybraných ukazatelů v hlavním městě Praze - vzdělávání a ekonomická aktivita Excel
Vývoj vybraných ukazatelů v hlavním městě Praze - zdravotnictví a sociální zabezpečení Excel
Živě narození podle věku matky, legitimity a věku otce v hlavním městě Praze v roce 2016 Excel
Základní výsledky projekce obyvatelstva hlavního města Prahy Excel
Nezaměstnanost absolventů škol podle kategorie vzdělání a skupin oborů vzdělání (duben 2016) Excel
Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních v ČR s bydlištěm v hlavním městě Praze v roce 2015 Excel
Stíhané/vyšetřované osoby ve věku do 14 let a 15–17 let v hlavním městě Praze Excel

Zveřejněno dne: 31.10.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.