Legislativa

 

Výchozí právní normou, která ČSÚ vymezuje působnost ve volbách a v referendu, je zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů (viz zákon č. 230/2006 Sb. § 4 odst. 1 písm. p).

Těmito právními předpisy jsou:

A) Pro volby do Evropského parlamentu:
 • Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů.
 • Vyhláška č. 409/2003 Sb. k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů.

B) Pro volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu Parlamentu ČR:
 • Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

C) Pro volby do zastupitelstev krajů:
 • Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

D) Pro volby do zastupitelstev obcí:
 • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

E) Pro referendum:
 • Zákon č. 114/2003 Sb., o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů.
 • Vyhláška č. 115/2003 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 114/2003 Sb., o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů.

F) Pro volbu prezidenta republiky:
 • Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky).
 • Vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky.

§ § § § §

Zmíněné právní normy jsou k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra ČR (Sbírka zákonů)