Kraje pod drobnohledem

 

16. ledna 2019

Aktuální informace poskytující detailní pohled na ekonomickou a sociální situaci obyvatel všech 14 krajů České republiky přináší dnes vydaná publikace „Srovnání krajů v České republice – 2018“.


Prezentované informace pomohou odpovědět mimo jiné i na otázky, jak vysoké jsou v jednotlivých krajích mzdy, kde je nejnižší nezaměstnanost nebo míra kriminality. Což jsou statistiky, které všechny zajímají,“ hodnotí publikaci Jan Honner z odboru informačních služeb ČSÚ.

V roce 2017 se počet obyvatel zvýšil nejvíce v Praze a Středočeském kraji, naproti tomu nejvíce poklesl v Karlovarském a Moravskoslezském kraji. Na vývoj počtu obyvatel některých regionů má vliv také stěhování ze zahraničí, které se nejvíce týká Prahy. Cizinci tvoří největší podíl na obyvatelstvu kraje v Praze (15,1 %) a v Karlovarském kraji (6,7 %).

Podíl nezaměstnaných osob dosáhl v ČR koncem roku 2017 nejnižší hodnoty od roku 2005 (3,77 %). Rozložení v rámci ČR je v posledních letech let téměř neměnné, nejnižší nezaměstnanost tradičně byla v Praze (2,34 %) a naopak nejvyšší v Moravskoslezském (5,77 %) a Ústeckém (5,39 %) kraji.

Průměrná hrubá měsíční mzda v ČR se v posledních letech stále zvyšuje. V absolutních hodnotách dominuje Praha (36 915 Kč v roce 2017), s téměř sedmitisícovým odstupem následuje Středočeský kraj, na posledním místě je Karlovarský kraj, kde se rozdíl oproti Praze blíží k jedenácti tisícům korun.

Publikace je rozdělena do 27 kapitol, celá je k dispozici na webu ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/srovnani-kraju-v-ceske-republice-2018

 

Kontakt
Pavel Hortig
odbor vnější komunikace ČSÚ
T
274 052 834 | M 730 518 914
E
pavel.hortig@czso.cz | Twitter @statistickyurad

 

  • csu_tz190116_kraje.docx