Bytová výstavba v Plzeňském kraji v dlouhodobém vývoji - 2020


Kartogramy
Zkratky krajů a okresů Excel
Zkratky krajů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností (SO ORP) Excel
Bytová výstavba v České republice
Bytová výstavba v krajích v letech 2001–2020 PNG
Intenzita bytové výstavby v obcích v letech 2001–2020 PNG
Bytová výstavba v Plzeňském kraji a jeho okresech podle fází
Zahájené byty podle druhu budovy v krajích v letech 2011–2020 PNG
Zahájené byty podle druhu budovy a období výstavby v okresech Plzeňského kraje v letech 2001–2020 PNG
Dokončené byty podle druhu budovy v krajích v letech 2011–2020 PNG
Dokončené byty podle druhu budovy v okresech Plzeňského kraje v letech 2011–2020 PNG
Dokončená bytová výstavba v Plzeňském kraji
Dokončené bytové budovy podle druhu stavebního materiálu a období v letech 2011–2020 PNG
Dřevostavby mezi novými rodinnými domy v SO ORP a krajích v letech 2011–2020 PNG
Dokončené byty podle energetické náročnosti budovy a podle druhu budovy v krajích v letech 2011–2020 PNG
Rozmístění dokončené bytové výstavby v Plzeňském kraji
Intenzita bytové výstavby v SO ORP v letech 2011–2020 PNG
Hustota bytové výstavby v obcích v letech 2011–2020 PNG
Dokončené byty podle druhu budovy v SO ORP Plzeňského kraje v letech 2011–2020 PNG
Dokončené byty podle počtu pokojů, období výstavby a obytné plochy v SO ORP Plzeňského kraje v letech 2011–2020 PNG
Bytová výstavba v obcích Plzeňského kraje v letech 2011–2020 PNG
Bytová výstavba podle druhu budovy a velikosti obce v okresech Plzeňského kraje v letech 2011–2020 PNG
Intenzita bytové výstavby podle velikosti obce v okresech Plzeňského kraje v letech 2011–2020 PNG
Budovy s byty zapsané do RSO v Plzeňském kraji v letech 2001–2020 PNG
Budovy s byty zapsané do RSO v Plzeňském kraji v letech 2011–2020 PNG
Budovy s byty zapsané do RSO v Plzni v letech 2001–2020 PNG
Změna počtu dokončených bytů v České republice mezi obdobími 2001–2010 a 2011–2020 PNG
Změna počtu dokončených bytů v Plzeňském kraji mezi obdobími 2001–2010 a 2011–2020 PNG
Náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Plzeňském kraji
Bydlení domácností v letech 2010 a 2020 PNG
Náklady domácností na bydlení v krajích v roce 2020 PNG
Průměrné kupní ceny rodinných domů v okresech a krajích v období let 2017–2019 PNG
Průměrné kupní ceny bytů v okresech a krajích v období let 2017–2019 PNG
Průměrné kupní ceny stavebních pozemků podle velikostních skupin obcí v okresech Plzeňského kraje v letech 2017–2019 PNG

Zveřejněno dne: 26.10.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.