Jaké je složení domácností v ČR?

 

7. března 2013

Za posledních padesát let se zvýšil počet domácností v ČR o více než 1,3 miliónu, zároveň se však snižuje průměrná velikost domácnosti. Klesá počet úplných rodin, a rostou počty nejen neúplných rodin, ale především domácností jednotlivců, kteří tvoří téměř třetinu všech hospodařících domácností.

V roce 2011 bylo v České republice 4 375 tis. hospodařících domácností. Domácnosti se zmenšují: v roce 1961 tvořily jednu domácnost v průměru 3,0 osoby, v roce 2011 jen 2,3 osoby. Ve velkých městech nad 100 tis. obyvatel byl v roce 2011 průměrný počet členů domácnosti jen 2,1 osoby, naopak v malých obcích (od 200 do 1 999 obyvatel) připadalo na jednu hospodařící domácnost 2,6 osoby.

Zmenšování domácností souvisí se změnami ve struktuře domácností. Ubývá domácností, které mají v průměru největší počet členů, tedy úplných rodin. Podíl těchto rodin na celkovém počtu domácností je nižší než poloviční (49 %). Druhým nejčetnějším typem hospodařící domácnosti jsou domácnosti jednotlivců s 32,5 %, jejichž počet roste nejrychleji. Následují neúplné rodiny (13,5 %), zbývající část domácností tvoří vícečlenné nerodinné domácnosti.

Výraznou většinu úplných rodin tvoří manželské páry (necelých 89 %); na faktická manželství (neformální soužití druha a družky) připadá 11 %, podíl registrovaných či faktických partnerství (osob stejného pohlaví) tvoří 0,2 %. Téměř dvě třetiny úplných rodin jsou bez závislých dětí – nejčastěji to jsou rodiny ve starších věkových kategoriích, které žijí bez dětí, anebo s dětmi, ale tyto již nejsou závislé (jsou ekonomicky aktivní). V úplných rodinách žije 1,4 mil. závislých dětí, na jednu rodinu s dětmi připadá průměrně 1,6 závislého dítěte.

Většinu neúplných rodin (tj. jeden z rodičů s alespoň jedním dítětem) tvoří matky s dětmi (81 %). Největší podíl neúplných rodin je v obcích od 10 do 50 tis. obyvatel (téměř 14 %), naopak nejnižší v nejmenších obcích do 199 obyvatel (11 %). V neúplných rodinách žije 400 tis. závislých dětí, tedy zhruba 22 % všech závislých dětí.

Z více než 1,4 mil. domácností jednotlivců jich téměř polovinu (47 %) tvořily domácnosti důchodců, především žen (nejčastěji ovdovělých). Zatímco téměř dvě třetiny z domácností žen tvořily ženy ve věku 60 a více let, nejvíce domácností jednotlivců mužů je ve věku do 39 let (téměř dvě pětiny). Převážně jde o muže svobodné (téměř tři čtvrtiny).


Kontakt:
Ing. Josef Škrabal
Odbor statistiky obyvatelstva ČSÚ
Tel.: 274 052 189
E-mail: josef.skrabal@czso.cz

  • ČSÚ TK Domácnosti TZ.doc
  • Prezentace z tiskové konference