ICT odborníci

 

Statistika ICT odborníků sleduje počty, složení a příjmy osob, jež se profesně věnují informačním a komunikačním technologiím.  Na rozdíl od řady dalších profesí, specifikum ICT odborníků spočívá především v tom, že jsou rozptýleni napříč hospodářskými odvětvími.

Statistický popis ICT odborníků stojí na mezinárodní Klasifikaci zaměstnání ISCO 08 (a národní mutaci ČR s označením CZ-ISCO). V souladu s klasifikací rozlišujeme dvě hlavní skupiny ICT odborníků:

 • Řídící pracovníky, inženýry a specialisty v oblasti ICT, kteří se podílejí na samotném vývoji nových technologií
 • Techniky, mechaniky a opraváře v oblasti ICT zajišťující provoz a podporu systémů

Statistika ICT odborníků čerpá ze tří informačních zdrojů: Datovým zdrojem pro stanovení počtu ICT odborníků je Výběrové šetření pracovních sil, jehož základní šetřenou jednotkou jsou jednotlivci a domácnosti.

Informace o ICT odbornících ve firmách jsou přebírány z Šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru.

Ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí jsou doplněny informace o mzdách ICT odborníků z tzv.  Strukturální mzdové statistiky.

 • Metodologie a vymezení:
 • Metodologie
 • Analýza
 • Výsledky ze zmiňovaných šetření jsou k dispozici na následujících odkazech:
 • ICT odborníci v datech
 • ICT odborníci ve firmách
 • Mzdy ICT odborníků v datech
 • ICT odborníci v mezinárodním srovnání
 • Údaje týkající se lidských zdrojů v informační společnosti jsou dále k nalezení v pravidelné publikaci Informační ekonomika v číslech.

  Kontaktní osoby Českého statistického úřadu pro tuto oblast:

  Mgr. Klára Potočková
  Tel.: 274 05 4393   
  E-mail: klara.potockova@czso.cz
  Mgr. Daniel Böhm
  Tel.: 274 05 2874
  E-mail: daniel.bohm@czso.cz