ICT odborníci

 

Statistika ICT odborníků sleduje počty, složení a příjmy osob, které se profesně věnují informačním a komunikačním technologiím.  Na rozdíl od řady dalších profesí je pro ICT odborníky specifické především to, že jsou rozptýleni napříč hospodářskými odvětvími.

Statistické údaje o ICT odbornících vycházejí z mezinárodní Klasifikace zaměstnání ISCO 08
(a národní mutace ČR s označením CZ-ISCO). V souladu s klasifikací rozlišujeme dvě hlavní skupiny ICT odborníků:

 • Manažeři, inženýři a specialisté v oblasti ICT –  se podílejí na samotném vývoji nových technologií,
 • Technici, mechanici a opraváři v ICT – zajišťují provoz a podporu systémů.

Statistika ICT odborníků čerpá ze tří informačních zdrojů:

 • Výběrové šetření pracovních sil – je datovým zdrojem pro stanovení počtu ICT odborníků,
 • Šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru – poskytuje vybrané informace o ICT odbornících v podnikatelském sektoru,
 • Strukturální mzdová statistika – speciální zpracování dat z této statistiky poskytuje informace o mzdách ICT odborníků.

Analýzu Lidské zdroje v informačních technologiích naleznete na odkazu: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/lidske-zdroje-v-informacnich-technologiich-2020

 • Přílohy:
 • Metodika
 • ICT odborníci − počty
 • ICT odborníci v podnikatelském sektoru
 • ICT odborníci − mzdy
 • ICT odborníci v mezinárodním srovnání
 • Údaje týkající se lidských zdrojů pro oblast ICT jsou dále k nalezení v pravidelné publikaci Informační ekonomika v číslech.

  Kontaktní osoby Českého statistického úřadu pro tuto oblast:

  Mgr. Markéta Pištorová
  Tel.: 274 054 005
  E-mail: marketa.pistorova@czso.cz

  Mgr. Eva Myšková Skarlandtová
  Tel.: 274 054 389
  E-mail: eva.skarlandtova@czso.cz