ICT odborníci, studenti a absolventi

 

Informační a komunikační technologie (ICT) jsou v dnešní době nedílnou součástí každodenního života. Pro jejich zavádění, údržbu a další vývoj je třeba dostatek kvalifikovaných odborníků. Statistika lidských zdrojů pro informační technologie sleduje jak počty, složení a příjmy ICT odborníků, tak počty a strukturu studentů a absolventů ICT oborů na vysokých školách.

Na následujících odkazech najdete konkrétní tabulkové výstupy za tyto dvě skupiny, a také podrobný popis metodiky jednotlivých statistik.