Bytová výstavba ve Středočeském kraji v dlouhodobém vývoji - 2020


Grafy
Bytová výstavba v České republice
Graf 1.1 Dokončené byty na 1 000 obyvatel v České republice v letech 1948 až 2020 PNG
Graf 1.2 Zahájené a dokončené byty v České republice PNG
Graf 1.3 Dokončené byty v letech 2001–2020 podle krajů PNG
Graf 1.4 Dokončené byty podle druhu výstavby v České republice PNG
Graf 1.5 Dokončené byty podle počtu pokojů v České republice (úhrn za roky 2011 až 2020) PNG
Graf 1.6 Průměrná obytná plocha bytu podle krajů (průměr let 2011 až 2020) PNG
Graf 1.7 Investiční náklady na výstavbu 1 m2 obytné plochy bytu podle krajů (průměr let 2011 až 2020) PNG
Graf 1.8 Vývoj čistých peněžních příjmů a nákladů na bydlení v České republice (rok 2011 = 100) PNG
Bytová výstavba ve Středočeském kraji a jeho okresech podle fází
Graf 2.1 Zahájené a dokončené byty ve Středočeském kraji PNG
Graf 2.2 Dokončené byty podle druhu výstavby ve Středočeském kraji PNG
Graf 2.3 Intenzita dokončené bytové výstavby v okresech Středočeského kraje PNG
Dokončená bytová výstavba ve Středočeském kraji
Graf 3.1 Průměrná obytná plocha dokončeného bytu ve Středočeském kraji PNG
Graf 3.2 Dokončené bytové domy podle počtu bytů ve Středočeském kraji PNG
Graf 3.3 Dokončené byty v nových domech podle počtu pokojů ve Středočeském kraji (úhrnem v letech 2011–2020) PNG
Graf 3.4 Průměrná obytná plocha dokončených bytů podle typu a počtu pokojů ve Středočeském kraji (průměr let 2011–2020) PNG
Graf 3.5 Dokončené rodinné domy podle svislé nosné konstrukce ve Středočeském kraji PNG
Graf 3.6 Podíl dřevostaveb z počtu dokončených rodinných domů v okresech Středočeského kraje PNG
Graf 3.7 Dokončené domy podle energetické náročnosti budovy ve Středočeském kraji PNG
Rozmístění dokončené bytové výstavby ve Středočeském kraji
Graf 4.1 Dokončené byty na 1 000 obyvatel ve správních obvodech ORP Středočeského kraje PNG
Graf 4.2 Průměrná obytná plocha dokončených bytů v nových rodinných (RD) a bytových domech (BD) ve správních obvodech ORP Středočeského kraje (úhrnem v letech 2011 až 2020) PNG
Graf 4.3 Dokončené byty v nových rodinných a bytových domech podle velikostních skupin obcí ve Středočeském kraji (úhrnem v letech 2011 až 2020) PNG
Graf 4.4 Dokončené byty podle druhu budovy a velikostních skupin obcí ve Středočeském kraji PNG
Náklady na bydlení a ceny nemovitostí ve Středočeském kraji
Graf 5.1 Domácnosti podle způsobu vytápění bytů a zdroje energie v Středočeském kraji a ČR (průměr let 2017–2020) PNG
Graf 5.2 Náklady domácností na bydlení ve Středočeském kraji a ČR PNG
Graf 5.3 Domácnosti považující náklady na bydlení za velkou zátěž (subjektivní názory) ve Středočeském kraji a ČR PNG
Graf 5.4 Problémy domácností s bydlením (subjektivní názory) ve Středočeském kraji a ČR PNG
Graf 5.5 Indexy průměrných kupních cen u vybraných druhů nemovitostí ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku a s rokem 2010 ve Středočeském kraji (roční průměry) PNG
Graf 5.6 Indexy průměrných cen rodinných domů ve srovnání s rokem 2010 ve Středočeském kraji a ČR (roční průměry) PNG
Graf 5.7 Průměrné kupní ceny rodinných domů podle velikostních skupin obcí v okresech Středočeského kraje v letech 2017–2019 PNG
Graf 5.8 Indexy průměrných cen bytů ve srovnání s rokem 2010 ve Středočeském kraji a ČR (roční průměry) PNG
Graf 5.9 Průměrné kupní ceny a přírůstek cen bytů v okresech Středočeského kraje v letech 2011 až 2019 – tříleté průměry PNG
Graf 5.10 Průměrné kupní ceny bytů podle velikostních skupin obcí v okresech Středočeského kraje v letech 2017–2019 PNG
Graf 5.11 Indexy průměrných cen stavebních pozemků ve srovnání s rokem 2010 ve Středočeském kraji a ČR (roční průměry) PNG

Zveřejněno dne: 26.10.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.