Bytová výstavba v Královéhradeckém kraji v dlouhodobém vývoji - 2020


Grafy
Bytová výstavba v České republice
Graf 1.1 Dokončené byty na 1 000 obyvatel v České republice v letech 1948 až 2020 PNG
Graf 1.2 Zahájené a dokončené byty v České republice PNG
Graf 1.3 Dokončené byty v letech 2001–2020 podle krajů PNG
Graf 1.4 Dokončené byty podle druhu výstavby v České republice PNG
Graf 1.5 Dokončené byty podle počtu pokojů v České republice (úhrn za roky 2011 až 2020) PNG
Graf 1.6 Průměrná obytná plocha bytu podle krajů (průměr let 2011 až 2020) PNG
Graf 1.7 Investiční náklady na výstavbu 1 m2 obytné plochy bytu podle krajů (průměr let 2011 až 2020) PNG
Graf 1.8 Vývoj čistých peněžních příjmů a nákladů na bydlení v České republice (rok 2011 = 100) PNG
Bytová výstavba v Královéhradeckém kraji a jeho okresech podle fází
Graf 2.1 Zahájené a dokončené byty v Královéhradeckém kraji PNG
Graf 2.2 Zahájené byty v Královéhradeckém kraji PNG
Graf 2.3 Zahájené byty podle druhu výstavby v Královéhradeckém kraji PNG
Graf 2.4 Zahájené byty podle druhu výstavby v Královéhradeckém kraji PNG
Graf 2.5 Intenzita zahájené bytové výstavby v okresech Královéhradeckého kraje v letech 2011 až 2020 PNG
Graf 2.6 Zahájené byty podle druhu výstavby v okresech Královéhradeckého kraje (úhrnem v letech 2011 až 2020) PNG
Graf 2.7 Dokončené byty v Královéhradeckém kraji PNG
Graf 2.8 Dokončené byty podle druhu výstavby v Královéhradeckém kraji PNG
Graf 2.9 Dokončené byty podle druhu výstavby v Královéhradeckém kraji PNG
Graf 2.10 Intenzita dokončené bytové výstavby v okresech Královéhradeckého kraje v letech 2011 až 2020 PNG
Graf 2.11 Dokončené byty podle druhu výstavby v okresech Královéhradeckého kraje (úhrnem v letech 2011 až 2020) PNG
Dokončená bytová výstavba v Královéhradeckém kraji
Graf 3.1 Dokončené bytové domy podle počtu bytů v Královéhradeckém kraji PNG
Graf 3.2 Vybrané údaje o dokončené výstavbě rodinných domů v Královéhradeckém kraji PNG
Graf 3.3 Vybrané údaje o dokončené výstavbě bytových domů v Královéhradeckém kraji PNG
Graf 3.4 Dokončené byty v nových domech podle počtu pokojů v Královéhradeckém kraji (úhrnem v letech 2011–2020) PNG
Graf 3.5 Průměrná obytná plocha dokončeného bytu v Královéhradeckém kraji PNG
Graf 3.6 Průměrná obytná plocha dokončeného bytu v okresech Královéhradeckého kraje (průměr let 2011–2020) PNG
Graf 3.7 Průměrná obytná plocha dokončených bytů podle typu a počtu pokojů v Královéhradeckém kraji (průměr let 2011–2020) PNG
Graf 3.8 Průměrná užitná plocha dokončeného bytu v Královéhradeckém kraji PNG
Graf 3.9 Průměrná užitná plocha dokončeného bytu v okresech Královéhradeckého kraje (průměr let 2011–2020) PNG
Graf 3.10 Průměrná obytná a užitná plocha dokončených bytů v rodinných a bytových domech v Královéhradeckém kraji PNG
Graf 3.11 Dokončené byty podle energetické náročnosti budovy v Královéhradeckém kraji PNG
Graf 3.12 Podíl mimořádně úsporných domů z počtu dokončených rodinných domů v okresech Královéhradeckého kraje PNG
Graf 3.13 Dokončené rodinné domy podle svislé nosné konstrukce v Královéhradeckém kraji PNG
Graf 3.14 Podíl dřevostaveb z počtu dokončených rodinných domů v okresech Královéhradeckého kraje PNG
Graf 3.15 Investiční náklady na výstavbu 1 m2 užitné plochy dokončeného bytu v Královéhradeckém kraji PNG
Graf 3.16 Investiční náklady na výstavbu 1 m2 obytné plochy dokončeného bytu v Královéhradeckém kraji PNG
Graf 3.17 Průměrné investiční náklady připadající na 1 m2 užitné plochy dokončených bytů v okresech Královéhradeckého kraje (průměr let 2011–2020) PNG
Graf 3.18 Průměrné investiční náklady připadající na 1 m2 obytné plochy dokončených bytů v okresech Královéhradeckého kraje (průměr let 2011–2020) PNG
Graf 3.19 Průměrné investiční náklady připadající na 1 m2 obytné plochy dokončených bytů v rodinném domě v okresech Královéhradeckého kraje PNG
Rozmístění dokončené bytové výstavby v Královéhradeckém kraji
Graf 4.1 Dokončené byty na 1 000 obyvatel ve správních obvodech ORP Královéhradeckého kraje PNG
Graf 4.2 Průměrná obytná plocha dokončených bytů v nových rodinných (RD) a bytových domech (BD) ve SO ORP Královéhradeckého kraje (úhrnem v letech 2011 až 2020) PNG
Graf 4.3 Dokončené byty podle druhu budovy a velikostních skupin obcí v Královéhradeckém kraji PNG
Graf 4.4 Dokončené byty podle druhu budovy a intenzita výstavby podle velikostních skupin obcí v Královéhradeckém kraji PNG
Graf 4.5 Dokončené byty v nových rodinných a bytových domech podle velikostních skupin obcí v Královéhradeckém kraji (úhrnem v letech 2011 až 2020) PNG
Náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji
Graf 5.1 Průměrné kupní ceny rodinných a bytových domů v Královéhradeckém kraji PNG
Graf 5.2 Průměrné kupní ceny a přírůstek cen bytů v krajích mezi roky 2011 a 2019 PNG
Graf 5.3 Průměrné kupní ceny a přírůstek cen bytů v okresech Královéhradeckého kraje mezi roky 2011 a 2019 PNG

Zveřejněno dne: 26.10.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.