Bytová výstavba v Jihomoravském kraji v dlouhodobém vývoji - 2020


Grafy
Bytová výstavba v České republice
Dokončené byty na 1 000 obyvatel v České republice v letech 1948 až 2020 PNG
Zahájené a dokončené byty v České republice PNG
Dokončené byty v letech 2001–2020 podle krajů PNG
Dokončené byty podle druhu výstavby v České republice PNG
Dokončené byty podle počtu pokojů v České republice (úhrn za roky 2011 až 2020) PNG
Průměrná obytná plocha bytu podle krajů (průměr let 2011 až 2020) PNG
Investiční náklady na výstavbu 1 metr čtvereční obytné plochy bytu podle krajů (průměr let 2011 až 2020) PNG
Vývoj čistých peněžních příjmů a nákladů na bydlení v České republice (rok 2011 = 100) PNG
Bytová výstavba v Jihomoravském kraji a jeho okresech podle fází
Zahájené a dokončené byty v Jihomoravském kraji PNG
Zahájené byty podle druhu výstavby v Jihomoravském kraji PNG
Zahájené byty podle druhu výstavby v okresech Jihomoravského kraje (souhrn 2011 až 2020) PNG
Dokončené byty podle druhu výstavby v Jihomoravském kraji PNG
Dokončené byty podle druhu výstavby v okresech Jihomoravského kraje (souhrn 2011 až 2020) PNG
Dokončená bytová výstavba v Jihomoravském kraji
Nové rodinné a bytové domy podle hodnoty a délky výstavby v Jihomoravském kraji PNG
Nové bytové domy podle počtu bytů v Jihomoravském kraji PNG
Dokončené rodinné domy podle svislé nosné konstrukce v Jihomoravském kraji PNG
Dokončené rodinné domy podle svislé nosné konstrukce podle okresů Jihomoravského kraje (souhrn 2011 až 2020) PNG
Dokončené byty v nových domech podle počtu pokojů v Jihomoravském kraji (souhrn 2011 až 2020) PNG
Průměrná obytná a užitná plocha dokončených bytů v nových rodinných a bytových domech v Jihomoravském kraji PNG
Průměrná užitná a obytná plocha dokončených bytů v okresech Jihomoravského kraji (ze souhrnu 2011 až 2020) PNG
Dokončené byty podle energetické náročnosti budovy v Jihomoravském kraji PNG
Investiční náklady na výstavbu 1 m čtverečního obytné plochy dokončeného bytu v Jihomoravském kraji PNG
Investiční náklady na výstavbu 1 m čtverečního obytné plochy dokončeného bytu v okresech Jihomoravského kraje (průměr 2011–2020) PNG
Rozmístění dokončené bytové výstavby v Jihomoravském kraji
Dokončené byty na 1 000 obyvatel ve správních obvodech ORP Jihomoravského kraje PNG
Průměrná obytná plocha dokončených bytů v nových rodinných a bytových domech ve správních obvodech ORP Jihomoravského kraje (z úhrnu let 2011 až 2020) PNG
Dokončené byty v nových rodinných a bytových domech podle velikostních skupin obcí v Jihomoravském kraji (úhrnem v letech 2011 až 2020) PNG
Náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Jihomoravském kraji
Průměrné kupní ceny vybraných druhů nemovitostí v Jihomoravském kraji PNG
Průměrné kupní ceny a přírůstek cen rodinných domů v okresech Jihomoravského kraje mezi roky 2011 a 2019 PNG
Průměrné kupní ceny a přírůstek cen bytů v okresech Jihomoravského kraje mezi roky 2011 a 2019 PNG

Zveřejněno dne: 26.10.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.