Faktická manželství v datech Sčítání lidu, domů a bytů - 2001

 
Kód: e-4125-04
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Úvod PDF
1. Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety 1991 a 2001 PDF
2. Faktická manželství v roce 2001 PDF
2.1 Základní charakteristiky souboru mužů a žen žijících ve faktických manželstvích
2.2 Základní charakteristiky souboru faktických manželství
2.3 Faktická manželství v regionech
2.4 Úroveň bydlení faktických manželství a vybavenost jejich domácností
2.5 Porovnání vybraných charakteristik faktických manželství a manželských párů
3. Faktická manželství v mezinárodním srovnání PDF
Závěr PDF

KARTOGRAMY
Administrativní členění České republiky PDF
Vývoj faktických manželství v období 1991 - 2001 (z výsledků sčítání) PDF
Podíl faktických manželství z úplných rodin celkem k 1. 3. 2001 PDF
Struktura faktických manželství podle věku partnera k 1. 3. 2001 PDF
Struktura faktických manželství podle věku partnerky k 1. 3. 2001 PDF
Podíl faktických manželství se závislými dětmi z faktických manželství celkem k 1. 3. 2001 PDF

TABULKOVÁ PŘÍLOHA
Tab. 1 Faktická manželství v letech 1980, 1991 a 2001 - podle věku partnerů /z výsledků sčítání lidu/ Excel PDF
Tab. 2 Vybrané charakteristiky faktických manželství v letech 1991 a 2001 /z výsledků sčítání lidu/ Excel PDF
Tab. 3 Základní charakteristiky partnerů ve faktických manželstvích k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 4 Faktická manželství podle věku a podle rodinného stavu partnerů k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 5 Faktická manželství podle věku muže a podle nejvyššího ukončeného vzdělání muže a ženy k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 6 Faktická manželství podle věku ženy a podle nejvyššího ukončeného vzdělání muže a ženy k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 7 Faktická manželství podle národnosti muže a ženy k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 8 Faktická manželství podle ekonomické aktivity a postavení v zaměstnání muže a věku, ekonomické aktivity a postavení v zaměstnání ženy a podle počtu závislých dětí k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 9 Faktická manželství podle věku, ekonomické aktivity a postavení v zaměstnání ženy a podle rodinného stavu ženy a počtu závislých dětí k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 10 Faktická manželství podle druhu domu, podle velikosti a kategorie bytu a podle ekonomické aktivity osoby v čele k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 11 Faktická manželství podle počtu závislých dětí a podle počtu obytných místností (8 a více m2) a kategorie bytu k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 12 Faktická manželství a porovnání struktur faktických manželství a manželských párů podle způsobu ubytování cenzové domácnosti k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 13 Srovnání základních charakteristik faktických manželství a manželských párů k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 14 Faktická manželství v okresech České republiky k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 15 Faktická manželství bydlící mimo byty podle způsobu bydlení, ek. aktivity partnerů a vzdělání osoby v čele a podle počtu závislých dětí v krajích České republiky k 1. 3. 2001 Excel PDF
Tab. 16 Faktická manželství podle počtu dětí a věku dětí ve vybraných evropských zemích Excel PDF
Tab. 17 Faktická manželství podle počtu dětí a věku dětí ve vybraných evropských zemích - relativní údaje v % Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.12.2004
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.